Millennium Bank - konto oszczędnościowe Profit

Konto oszczędnościowe w Millennium Bank

Bank: Millennium Bank
Czas: promocyjne oprocentowanie 
do 22.04.2017r.
Warunek: 
zasilić konto oszczędnościowe Profit nowymi środkami
konto oszczędnościowe: 
w promocji 2,50% do 100.000zł i 1,70% dla kwoty powyżej 100.000zł

Bank Millennium promuje swoje konto oszczędnościowe o nazwie Profit, które możemy otworzyć przez bankowość elektroniczną lub podczas otwierania konta osobistego. Promocyjne oprocentowanie wynosi 2,5% do kwoty 100.000zł i trwa do 22 kwietnia 2017r. Środki pieniężne ponad 100.000zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,7%.

Konto Oszczędnościowe Profit w promocji dla nowych środków

 • promocja trwa do 22 kwietnia 2017r.
 • uczestnikiem promocji może nowy nowy klient banku który otworzy konto osobiste wraz z rachunkiem oszczędnościowym Profit
 • do promocji mogą przystąpić również obecni klienci banku którzy otworzą lub posiadają konto oszczędnościowe Profit i zasilą je Nowymi Środkami
 • do promocji można przystąpić pod warunkiem niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Profit lub innym rodzaju rachunku oszczędnościowego posiadanym w Millennium Bank
 • w przypadku niezachowania ww. punktu i wpłaty Nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie uczestnictwa w innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Profit lub innym rodzaju rachunku oszczędnościowego posiadanym w Banku okres obowiązywania Oprocentowania promocyjnego w ramach Promocji obowiązuje od dnia następującego po zakończeniu okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego w ramach innej promocji, pod warunkiem, że okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego w ramach innej promocji zakończy się najpóźniej 21 kwietnia 2017r. włącznie.
 • okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie promocji. Promocja trwa od 29 stycznia 2017r. do 22 kwietnia 2017r. włącznie.

Nowe środki – środki przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po 28 stycznia 2017r., nie później jednak niż do końca 22 kwietnia 2017r., które stanowią nadwyżkę nad Saldem progowym Konta Oszczędnościowego Profit oraz jednocześnie nadwyżkę

Saldo progowe łącznego zaangażowania - saldo łącznego zaangażowania Klienta w Banku, obliczone na koniec dnia 28 stycznia 2017r. (Dzień badania zaangażowania)

Przykład - 28 stycznia 2017r. w banku mieliśmy 10.000zł, 30 stycznia wpłaciliśmy 7.000zł i razem mamy 17.000zł to 7.000zł stanowi nadwyżkę salda progowego i ta kwota będzie objęta oprocentowaniem promocyjnym

Opłaty i oprocentowanie - Konto Oszczędnościowe Profit

 • 2,50% - oprocentowanie promocyjne do 100.000zł do 22 kwietnia 2017r.
 • 1,70% - oprocentowanie promocyjne kwoty ponad 100.000zł do 22 kwietnia 2017r.
 • 0,60% - oprocentowanie standardowe do kwoty 50.000zł
 • 0,70% - oprocentowanie standardowe dla kwoty od 50.000zł od 100.000zł
 • 0,90% - oprocentowanie standardowe dla kwoty od 250.000zł do 500.000zł
 • 1,10% - oprocentowanie standardowe dla kwoty powyżej 500.000zł
 • kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1.000 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - pierwsza wypłata/przelew w miesiącu
 • 7,50 zł - druga i kolejna wypłata/przelew w miesiącu

Podstawowe opłaty za Konto bankowe 360

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł,
 • 8 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek,
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet,
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana),
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek,
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł,
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash jeśli nie spełniono ww. warunku,
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł,
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach jeśli nie spełniono ww. warunku,
 • 0 zl - wypłata gotówkowa w bankomatach za granicą jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą lub BLIKiem oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł,
 • 2,5% min. 9 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach za granicą jeśli nie spełniono ww. warunku.

Wypłaty z bankomatów za granicą teoretycznie za "0" ponieważ bank policzy 2% prowizji za przewalutowanie.

Regulamin.

Bank Millennium - konto oszczędnościowe Profit