Tania pożyczka gotówkowa w Bank Millennium z 0 zł prowizji

Skorzystaj z promocji pożyczki gotówkowej w Bank Millennium i płać 120 zł raty za każde pożyczone 5000 zł 

W Bank Millennium do końca sierpnia 2021 r. trwa promocja pożyczki gotówkowej. W promocji pożyczka udzielana jest bez kosztów prowizji. Pożyczkobiorca przez cały okres spłaty płaci stałą ratę. Jest to obecnie jedna z lepszych ofert pożyczkowych w sektorze bankowym. Pożyczka jest idealna do tego by sfinansować nią letni wypoczynek całej swojej rodziny. 

Pożyczka gotówkowa w promocji w Bank Millennium  

 • 0% prowizji
 • wniosek złożysz wygodnie przez internet
 • spłacasz stałą ratę przez cały okres kredytowania
 • maksymalna kwota pożyczki wynosi: 20 000 zł 

 

Regulamin promocji: ,,Promocja na start z ubezpieczeniem VI edycja"

 • Promocja trwa do 31.08.2021 r.
 • Promocja dotyczy ubezpieczonych pożyczek gotówkowych o poniższych parametrach: 1) kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy: 5.000 zł, 10.000 zł,15.000 zł lub 20.000 zł, 2) okres spłaty pożyczki: 58 miesięcy.
 • Do Promocji mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 • I) w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia wnioskowania nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku,
 • II) złożą w Banku wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej o parametrach określonych wyżej.
 • III) zadeklarują w umowie pożyczki comiesięczny wpływ, w całym okresie jej spłaty, środków pochodzących z ich wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku.
 • IV) w zakresie wniosku, otrzymają pozytywną decyzję kredytową wydaną przez Bank,
 • V) zawrą z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej o parametrach i na okres opisany wyżej.
 • VI) jednocześnie zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 (ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka udzielana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., a Bank pełni rolę agenta ubezpieczeniowego - dostępne dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia) w związku z umową pożyczki gotówkowej oraz wskażą Bank jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Pożyczkobiorcy,
 • VII) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 • Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi spełniającemu łącznie warunki opisane wyżej pożyczki gotówkowej na następujących warunkach:
 • 1) stałe oprocentowanie nominalne pożyczki: 7,15%,
 • 2) prowizja za udzielenie pożyczki: 0%,
 • 3) miesięczna rata 120 zł za każde 5.000 zł pożyczki, co oznacza że: a) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 5.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 120 zł, b) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 10.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 240 zł, c) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 15.000 zł kwota miesięcznej raty wynosi 359,99 zł, d) w przypadku, gdy kwota pożyczki do wypłaty na podstawie umowy wynosi 20.000 zł, kwota miesięcznej raty wynosi 479,99 zł.
 • W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 w trakcie trwania pożyczki, oprocentowanie zostanie podniesione o 1 punkt procentowy, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.
 • Promocją nie są objęte pożyczki gotówkowe przeznaczone w całości lub w części na spłatę pożyczek, kredytów, zadłużenia w limitach w koncie lub zadłużenia na kartach kredytowych posiadanych w Banku oraz w innych instytucjach finansowych.
 • Promocją nie są objęte pożyczki, dla których Bank wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci wskazania Banku jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Pożyczkobiorcy, w ramach umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 2 (ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka udzielana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A, a Bank pełni rolę agenta ubezpieczeniowego.).
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczki gotówkowej.
 • Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w trakcie jej trwania.

Kwota pożyczki i wysokość raty

 • 5000 zł - 120 zł
 • 10 000 zł - 240 zł
 • 15 000 zł - 359,99 zł
 • 20 000 zł - 479,99 zł
 • okres spłaty: 58 miesięcy
 • prowizja: 0 zł
 • oprocentowanie: 7,15%

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z “Promocja na start z ubezpieczeniem V edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,32%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 20 879,67 zł, oprocentowanie stałe 7,15%, całkowity koszt kredytu: 5879,67 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3269,67 zł, usługi dodatkowe 2610,00 zł, w tym: ubezpieczenie 2610,00 zł, 0 zł – opłata za Konto 360° w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu, w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł.