Korzystna pożyczka w Credit Agricole bez prowizji

Pożyczka bez prowizji w Credit Agricole

Bank Credit Agricole prowadzi aktualnie dwie promocję kredytów bankowych. Korzystną pożyczkę w Credit Agricole do kwoty 20 000 zł można zyskać bez opłaty za prowizję oraz ze stałym oprocentowaniem w wysokości 9,99%. Trwa również promocja oddajesz mniejsze sumy niż pożyczasz. W tej promocji pożyczkę do 3000 zł rozkłada się na 12 rat. Bank płaci za klienta ostatnią 12 ratę pod warunkiem, że kredyt był spłacany zgodnie z harmonogramem spłat. 

Regulamin promocji: W sumie korzystna pożyczka do 20 000 zł

 • do promocji można przystąpić od 1.09.2019 r. do 30.11.2019 r.
 • uczestnikiem promocji może być osoba, która spełnia wymogi formalne banku, posiada zdolność do czynności prawnych
 • aby przystąpić do promocji należy złożyć wniosek o przyznanie pożyczki w czasie trwania promocji
 • do 6.12.2019 r. należy zawrzeć umowę kredytową z bankiem
 • uczestnik promocji musi posiadać konto w Credit Agricole bądź założyć je przed zawarciem umowy pożyczki (warunek ten nie obowiązuje w przypadku zawarcia umowy telefonicznej)
 • należy zaakceptować regulamin promocji
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba fizyczna, która przed dniem złożenia wniosku w banku była stroną umowy o produkt kredytowy z bankiem
 • uczestnik promocji nie będzie zobowiązany do zapłaty prowizji za udzielenie pożyczki, a wysokość stałego oprocentowania pożyczki wynosić będzie 9,99%
 • okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 60 miesięcy
 • regulamin promocji

Przykład reprezentatywny

 • kwota pożyczki: 22 500 zł
 • oprocentowanie stałe: 9,99%
 • ilość rat: 55
 • wysokość raty: 504,33 zł
 • ostatnia rata wyrównująca: 504,55 zł
 • prowizja: 0 zł
 • odsetki: 5 742,70 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 28 242,70 zł

 Promocja oddajesz mniejsze sumy niż pożyczasz

 • uczestnikiem promocji może być osoba, która spełnia wymogi formalne, posiada zdolność do czynności prawnych 
 • aby przystąpić do promocji należy złożyć wniosek o przyznanie pożyczki w czasie trwania promocji
 • do promocji można przystąpić od 1.09.2019 r. do 30.11.2019 r.
 • do 6.12.2019 r. należy zawrzeć z bankiem umowę pożyczki na kwotę 3000 zł (całkowita kwota pożyczki wypłacona uczestnikowi na okres 12 miesięcy)
 • z promocji można skorzystać tylko raz
 • uczestnik promocji powinien zaakceptować regulamin promocji 
 • uczestnik promocji powinien posiadać konto, albo je założyć tuż przed podpisaniem umowy o pożyczkę
 • promocja polega na tym, że uczestnik nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ani prowizji za udzielenie pożyczki, uczestnik promocji otrzyma bonus, bonus zostanie wypłacony w terminie płatności ostatniej raty pożyczki, uczestnik otrzyma bonus pod warunkiem, że będzie spłacał raty pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, nie wypowie umowy konta do dnia wypłaty bonusu
 • regulamin promocji