Konto Proste Zasady z kartą podarunkową do Allegro lub voucherami do player.pl

Otwórz Konto Proste Zasady, skorzystaj z promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości 50 zł do Allegro lub 5 voucherów na 30 dni do Player.pl

W promocji Konto Proste Zasady zyskać można do wyboru nagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 50 zł do zrealizowania w serwisie Allegro lub 5 voucherów o wartości 15 zł do wykorzystania w serwisie Player.pl.  

Regulamin promocji: ,,Aktywny Start"

 • okres przystąpienia do promocji trwa do 30.06.2021 r. 
 • promocja kierowana jest do ograniczonej liczby 2500 uczestników (o możliwości przystąpienia do promocji decyduje kolejność zgłoszeń)

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma polską rezydencję podatkową
 • w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. nie miała w banku żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
 • nie jest pracownikiem banku

Warunki przystąpienia do promocji:

 • zawarcie w okresie trwania promocji indywidualnej umowy pakietowej o Konto Proste Zasady (w tym kartę płatniczą i kanały zdalne)
 • wyrażenie i utrzymanie (tj. brak cofnięcia) zgód marketingowych do dnia rozliczenia nagrody
 • brak wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, a w przypadku, gdy przed przystąpieniem do promocji złoży taki sprzeciw, wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
 • rejestracja uczestnictwa w promocji na udostępnionym przez bank formularzu rejestracyjnym, w tym wybór nagrody i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, jako jeden z pierwszych 2500 uczestników - w okresie max 7 dni od daty aktywacji Konta Proste Zasady. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym w promocji uwzględniane jest zgłoszenie najwcześniejsze

Zasady i warunki promocji

Jeśli uczestnik otworzy więcej niż jedno Konto Proste Zasady. Nagrodę może otrzymać tylko do pierwszego Konta Proste Zasady otwartego najwcześniej w ramach promocji.

Uczestnik wybiera nagrodę na formularzu rejestracyjnym. Uczestnik może wybrać jedną z dwóch propozycji nagrody. 

a) karta podarunkowa na zakupy na Allegro.

b) bon 30 dniowy dostęp do platformy Player

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany wyboru nagrody dokonanego na formularzu rejestracyjnym. 

 Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kartę podarunkową na zakupy Allegro o wartości 50 zł ?

Przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia Konto Proste Zasady:

 • Konto Proste Zasady założone w promocji jest aktywne
 • Uczestnik nie odwołał zgód marketingowych, nie wyraził sprzeciwu oraz spełnił łącznie wszystkie warunki w każdym z trzech następujących po miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady
 • a) na konto wpłynęło wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2000 zł 
 • b) wykonał minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą (debetową) wydaną do Konta Proste Zasady lub BLIKiem (uwzględniane są transakcje zaksięgowane na koncie w danym miesiącu. Nie są uwzględniane transakcje zwrócone, wycofane lub zakwestionowane do czasu ich wyjaśnienia)

Nagroda zostanie przekazana jednorazowo, po spełnieniu warunków w trzech kolejnych pełnych miesiącach po miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady. Nagroda zostanie przekazana maksymalnie do 15 dnia roboczego w 4 miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady.

Kod zostanie wysłany na skrzynkę w bankowości internetowej/mobilnej. 

Wartość karty podarunkowej na Allegro wynosi 50 zł. Każdy bon może być wykorzystany maksymalnie do 30.04.2022 r. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na inną osobę. Nagroda nie może zostać wymieniona przez organizatora na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać bon na 30 dniowy dostęp do platformy Player o wartości 15 zł (po jednym bonie za każdy maksymalnie pięciu kolejnych miesięcy aktywności) ?

 

Przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia Konto Proste Zasady:

 • Konto Proste Zasady założone w promocji jest aktywne
 • Uczestnik nie odwołał zgód marketingowych, nie wyraził sprzeciwu oraz spełnił łącznie wszystkie warunki w każdym z trzech następujących po miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady
 • a) na konto wpłynęło wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2000 zł 
 • b) wykonał minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą (debetową) wydaną do Konta Proste Zasady lub BLIKiem (uwzględniane są transakcje zaksięgowane na koncie w danym miesiącu. Nie są uwzględniane transakcje zwrócone, wycofane lub zakwestionowane do czasu ich wyjaśnienia)
 • niespełnienie warunków otrzymania nagrody w jednym z miesięcy pięciomiesięcznego okresu oznacza nieotrzymanie nagrody w tym miesiącu, ale nie uniemożliwia otrzymania nagrody w kolejnym, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie

Nagroda zostanie przekazana za każdy miesiąc spełnienia warunków do 15 dnia roboczego kolejnego miesiąca. Nagrodę można otrzymać maksymalnie przez 5 kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia Konta Proste Zasady. Nagroda zostanie wysłana w postaci kodu na skrzynkę w bankowości internetowej/mobilnej. 

Wartość każdego bonu na 30 dniowy dostęp do platformy Player wynosi 15 zł. Każdy bon może zostać wykorzystany do maksymalnie do 28.02.2022 r. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Nagroda nie może zostać wymieniona przez organizatora na gotówkę, ani na inne rzeczy rzeczowe. 

Konto Proste Zasady 

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w poprzednim miesiącu rozliczeniowym,  za niespełnienie tego warunku zostanie pobrana opłata w wysokości 9 zł
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Planet Cash w Polsce oraz za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów, które obsługują tą funkcję