Konto Jakże Osobiste w Alior Bank z premią do 720 zł

Konto Jakże Osobiste w Alior Bank z premią do 720 zł za aktywne korzystanie z konta

Wystartowała nowa promocja Konta Jakże Osobistego w promocji zyskać można zwrot o łącznej wartości 60 zł miesięcznie. Wysokość premii zależy od spełnienia warunków opisanych w regulaminie promocji. Do promocji można przystąpić do 31.05.2021 r. 

Regulamin promocji: ,,Bankuj i zyskuj z kontem"

 • oferta specjalna obowiązuje od 22.03.2021 r. do 30.09.2021 r.
 • warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie przez uczestnika poniższych wymogów:
 •  złożenie kompletnego wniosku o zawarcie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej Alior Online lub aplikacji Alior Mobile, w okresie od 22.03.2021 r. do 31.05.2021 r. 
 • podczas składania wniosku o zawarcie umowy o konto wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz zgody na otrzymywanie od Alior Bank SA informacji z użyciem wiadomości sms, wiadomości e-mail, serwisy internetowe w tym portale społecznościowe oraz nieodwołanie tych zgód do dnia przekazania nagrody przez bank
 •  zawarcie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz
 • niewypowiedzenie oraz nieodstąpienie od umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą do dnia przekazania przez bank nagrody

Warunki otrzymania nagrody I stopnia - 20 zł przez 12 miesięcy kalendarzowych

Warunkami koniecznymi do otrzymania nagrody o wartości 20 zł jest spełnienie w danym miesiącu kalendarzowym takich warunków jak:

 • zapewnienie wpływów na Konto Jakże Osobiste o łącznej wartości min. 1500 zł
 • wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą wydaną do Konta Jakże Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł
 • zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku
 • uczestnik w trakcie obowiązywania oferty specjalnej, może otrzymać maksymalnie 12 nagród I stopnia o łącznej wartości: 240 zł za każdy miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu spełnienia warunków
 • w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków nagroda I stopnia nie zostanie przyznana za dany miesiąc kalendarzowy i tym samym uczestnik utraci szansę jej otrzymywania
 • za wykonane czynności nagroda I stopnia zostanie przekazana na Konto Jakże Osobiste uczestnika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki

 Warunki otrzymania nagrody II stopnia maksymalnie 20 zł przez okres 12 miesięcy kalendarzowych

Warunkami koniecznymi do otrzymania nagrody II stopnia o wartości 20 zł jest spełnienie w danym miesiącu kalendarzowym takich warunków jak: 

 • spełnienie warunków otrzymania nagrody I stopnia
 • wykonanie minimum jednej transakcji (dowolna kwota) w Aplikacji Mobilnej w ramach usługi Bilety i parking lub Płatność za autostrady
 • uczestnik w trakcie obowiązywania oferty może otrzymać maksymalnie 12 nagród II stopnia o łącznej wartości 240 zł za każdy miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu spełnienia warunków
 • w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków nagroda II stopnia nie zostanie przyznana za dany miesiąc kalendarzowy i tym samym uczestnik utraci szansę jej otrzymywania 
 • nagroda II stopnia zostanie wypłacona razem z nagrodą I stopnia

Warunki otrzymania nagrody III stopnia maksymalnie 20 zł przez okres 12 miesięcy kalendarzowych

 1. W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym uczestnik spełnił warunki do wypłaty nagrody I stopnia i jest on posiadaczem produktu kredytowego oraz na tym produkcie nie ma przeterminowanego zadłużenia to jest on uprawniony do otrzymania nagrody III stopnia o wartości 20 zł 
 2. Uczestnik w trakcie obowiązywania oferty może otrzymać maksymalnie 12 nagród III stopnia o łącznej wartości 240 zł za każdy miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu spełnienia warunków 
 3. Nagroda III stopnia zostanie wypłacona razem z nagrodą I stopnia

Konto Jakże Osobiste 

Konto Jakże Osobiste jest wyjątkowym kontem ze względu na to, że klient sam sobie wybiera 2 korzyści, z których chcę korzystać. Opłata za konto i używanie karty płatniczej wynosi 0 zł pod warunkiem, że konto zostanie zasilone kwotą min. 1500 zł oraz klient zrobi transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 300 zł. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione to opłata za prowadzenie konta wyniesie: 10 zł, a za używanie karty płatniczej 5 zł. 

Korzyści jakie można dobrać do konta: 

 • zwrot 1% za płatności mobilne (do 20 zł miesięcznie)
 • wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym do 20 tysięcy złotych
 • atrakcyjne warunki limitu na koncie
 • płatności kartą bez kosztów przewalutowania
 • pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych
 • pomoc w nagłych wypadkach - assistance (samochodowe, domowe, medyczne)
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty gotówki za granicą 
 • pakiet 30 bezpłatnych powiadomień sms o zdarzeniach na rachunku
 • ubezpieczenie w podróży za granicą