Załóż konto w Bank Millennium i odbierz nagrodę lub 100 zł

Poleć konto w Bank Millennium i odbierz 100 zł oraz nagrodę z katalogu nagród w programie Lubię to polecam

W ramach promocji Bank Millennium przygotował specjalną ofertę dla swoich obecnych klientów. Klient, który skutecznie poleci konto ma możliwość zyskania nagrody z katalogu nagród w programie poleceń. Obecny klient zyskać może między innymi: 4 bilety do kina, ekartę o wartości 80 zł do sieci Empik, czy Zalando. Nowy klient, który otworzy konto z polecenia zyskać może premię w wysokości 100 zł oraz nagrodę z katalogu nagród z programu poleceń Lubię to polecam. Jeśli chcielibyście założyć konto w promocji i zdobyć 100 zł premii oraz nagrodę w katalogu nagród podczas procesu otwierania konta możecie wpisać kod: 27829334. 

Regulamin promocji: ,,Zyskaj więcej z Kontem 360" 

 • promocja trwa od 08.06.2020 r. do 03.07.2020 r.
 • w promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pracownikiem banku, złożyła wniosek o konto za pośrednictwem strony, jest osobą zaproszoną przez obecnego klienta w rozumieniu regulaminu programu: ,,Lubię to polecam - edycja 6" oraz wpisała kod polecenia na stronie promocji
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek inny produkt w banku, jest stroną umowy jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, wspólposiadacz rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid bądź karty kredytowej, poręcza w banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa w Millennium TFI, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konto 360 lub konta 360 Student organizowanej przez bank bądź jest w trakcie rozpatrywania przez bank wniosku
 • nagrodą w promocji jest premia pieniężna w kwocie 100 zł, przyznawana każdemu uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie
 • uczestnik uzyska prawo do nagrody, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
 • a) do 03.07.2020 r. zawrze umowę o konto
 • b) składając wniosek o konto wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od banku prze kanały elektroniczne oraz telefon
 • c) do 31.08.2020 r. aktywuje aplikację mobilną Banku Millennium oraz w każdym z następujących po sobie miesięcy tj. w lipcu i sierpniu zasili nowo otwarte konto tak, aby suma wpływów zewnętrznych na konto w każdym z tych miesięcy wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokona co najmniej jednej płatności kartą do tego konta
 • zawarcie umowy opisanej wyżej jest możliwe z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) dla klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL
 • klienci zajmujący eksponowane stanowiska polityczne nie mogą zawrzeć umowy z wykorzystaniem foto weryfikacji
 • bank dokonując oceny spełnienia warunków nie będzie uwzględniał poleceń wewnętrznych między własnymi rachunkami płatniczymi uczestnika, nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika, otwarte w ramach promocji w terminie do 30.09.2020 r. 

Program Lubię to polecam

 • uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada konto w Bank Millennium, wyraziła wszelkie zgody marketingowe 
 • w celu przystąpienia do programu klient powinien zapoznać się z regulaminem programu Lubię to polecam i potwierdzić swój udział w programie
 • rejestracji można dokonać poprzez Millenet, aplikację mobilną, centrum obsługi telefonicznej oraz w placówkach banku
 • po przystąpieniu do promocji klient otrzymuje indywidualny kod, który składa się z ciągu 8 cyfr zwanym dalej ,,kodem polecenia"
 • kod polecenia obecny klient otrzyma podczas rejestracji do programu oraz otrzyma dodatkowo poprzez wiadomość sms, która zostanie wysłana na jego numer telefonu
 • obecny klient powinien przekazać swój kod osobie, której poleca jakiś produkt banku
 • osoba zaproszona, która otrzyma kod powinna zawrzeć umowę z bankiem dotyczącą otwarcia konta 360 podając podczas jego otwarcia kod polecenia (osoba zaproszona nie mogła wcześniej być posiadaczem rachunku w banku Millennium)
 • osoba zaproszona powinna wyrazić wszelkie zgody marketingowe podczas otwierania konta
 • osoba zaproszona powinna aktywnie korzystać z konta, to znaczy powinna w ciągu 30 dni od otwarcia konta dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 360 zł (przy użyciu karty i BLIK)
 • po spełnieniu tych warunków uczestnictwa przez obecnego i zaproszonego klienta nabywają oni prawo do otrzymania nagrody
 • obecny klient oraz zaproszony mogą wybrać nagrodę z katalogu nagród
 • w katalogu nagród oferowanych przez bank są takie nagrody jak: 
 • 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do kina (Multikino 2 D, Hellios 2D/3D)
 • ekarta prezentowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sieci Empik
 • karta upominkowa 80 zł do wykorzystania w sieci Zalando
 • ekarta podarunkowa w aplikacji goodie o wartości 80 zł do wykorzystania w sieci sklepach stacjonarnych
 • lokata w PLN z oprocentowaniem 2,5% na 3 miesiące do 15 000 zł
 • wyboru nagród można dokonać w Millenet, aplikacji mobilnej
 • nagroda przysługuje, o ile w momencie dokonania wyboru nagrody, konto otwarte przez zaproszonego nie zostało zamknięte bądź nie znajduje się w okresie wypowiedzenia
 • regulamin 

  Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat