Odbierz 200 zł premii w promocji konta w Bank Millennium

 

 

Zyskaj 200 zł w promocji konta w Bank Millennium 

W Bank Millennium po raz kolejny wystartowała promocja, w której w łatwy sposób można zyskać 200 zł premii. Promocja przeznaczona jest dla kont 360 i 360 Student. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia. Aby odebrać nagrodę pieniężną należy do 22.06.2020 r. podpisać umowę online o prowadzenie konta. W lipcu, sierpniu i wrześniu należy wykonać minimum 1 płatność kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK oraz zasilić nowo otwarte konto na kwotę minimum 1000 zł. Dodatkowo trzeba aktywować aplikację mobilną do 30.09.2020 r. Nagroda w wysokości 200 zł zostanie przelana na konto do 30.10.2020 r. 

Regulamin promocji: ,,Premia z kontem 360º"

 • promocja trwa od 30.04.2020 r. do 22.06.2020 r.
 • nagrodą w promocji jest premia pieniężna w kwocie 200 zł 
 • z promocji może skorzystać osoba, która ma 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pracownikiem banku
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o konto za pośrednictwem dedykowanej strony
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy. opiekun lub kurator, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej konta 360 lub konta 360 student organizowanej przez bank
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji została zarejestrowana, jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek produktu banku i której wniosek jest procesowany przez bank w trakcie trwania promocji

Zasady przyznania premii

 • należy złożyć wniosek i podpisać umowę online do 22.06.2020 r. 
 • składając wniosek o konto trzeba wyrazić wszelkie zgody marketingowe od banku poprzez kanały elektroniczne oraz przez telefon
 • do 30.09.2020 r. powinno się aktywować aplikację mobliną banku oraz w każdym z trzech kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. należy zasilić nowo otwarte konto na kwotę min. 1000 zł oraz w każdym z wymienionych miesięcy trzeba wykonać co najmniej jedną płatność kartą do tego konta bądź przy użyciu usługi BLIK
 • umowę należy zawrzeć z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) i wyłącznie dla klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL
 • bank dokonując weryfikacji spełnienia warunków regulaminu nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, transakcji niebędących zapłatą za towary, czy usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
 • premia zostanie przekazana na konto uczestnika, otwarte w ramach promocji, w terminie do 30.10.2020 r., o ile w tym czasie nie rozwiążę, nie wypowie, nie odstąpi od umowy o konto oraz nie odwoła zgód