Załóż konto w ING i zyskaj do 160 zł premii

Załóż konto w ING Bank Śląski i odbierz 160 zł premii

ING Bank Śląski kolejny raz oferuje 160 zł premii za otworzenie konta osobistego. Głównym warunkiem uzyskania 100 zł premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Jeśli otworzymy konto Direct lub Komfort to otrzymamy dodatkowe 60 zł za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe oraz gdy przez 3 miesiące na koncie zostaną zaksięgowane wpływy wynagrodzenia w kwocie min. 1.000 zł. Jeśli otworzymy konto Mobi to otrzymamy dodatkowe 60 zł za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe oraz wykonany min. 3 przelewy na telefon BLIK.

 Konto Direct i Komfort - 160 zł premii - warunki promocji

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 czerwca 2020r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
 • bank przyzna dodatkowe 60 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 września 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   oraz
  • do 30 września 2020r. w każdym z trzech dowolnych miesięcy na konto wpłynie wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy to bank wypłaci premię do 15 października 2020r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2020r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP. Promocja nie dotyczy również kont otwieranych przez system bankowości internetowej Moje ING, czyli otwieramy konto przez stronę promocyjną a nie po zalogowaniu do bankowości elektronicznej

Konto Mobi - 160 zł premii - warunki promocji

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 czerwca 2020r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 czerwca 2020r. otworzymy konto osobiste Mobi wraz z kartą debetową i kontem oszczędnościowym oraz w dniu przystąpienia do promocji wyrazimy zgodę o otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych
  • do 31 lipca 2020r. dokonamy min. 10 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę (np.: 6 BLIKiem i 4 kartą lub w innej dowolnej konfiguracji)
 • bank przyzna dodatkowe 60 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 lipca 2020r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   oraz
  • do 31 lipca 2020r. dokonamy min. 3 przelewy na telefon BLIK, za kwotę min. 5 zł każdy (nie będą brane pod uwagę transakcje wycofane i anulowane)
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne
 • jeśli warunki promocji spełnimy to bank wypłaci premię do 14 sierpnia 2020r.
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2020r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Komfort, Mobi, Premium, Klasyczne, Student, PRP. Promocja nie dotyczy również kont otwieranych przez system bankowości internetowej Moje ING, czyli otwieramy konto przez stronę promocyjną a nie po zalogowaniu do bankowości elektronicznej

Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank przeleje na nowo otwarte konto premię. Jeśliby konto nam się nie spodobało, możemy je w każdej chwili zamknąć, warto jednak poczekać na przyznanie premii.