Kumulacja oszczędności z Nest Bankiem

Zyskaj podwyższone oprocentowanie do 4% przez okres 6 miesięcy w promocji Nest Banku

Nest Bank rozpoczął nową promocję swojego konta osobistego. Tym nowy klient za założenie konta i ulokowanie pieniędzy może zyskać podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym do 4% do 200 000 zł przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo klient ma możliwość ulokowania 10 000 zł na Lokacie Witaj. 

Regulamin promocji: ,,4% na Koncie oszczędnościowym"

 • promocja polega na możliwości otwarcia w banku przez klienta rachunku oszczędnościowego w PLN Nest Oszczędności z promocyjnym oprocentowaniem stałym w wysokości 4% przez kolejne 6 miesięcy kalendarzowych
 • promocja przeprowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem strony promocyjnej
 • do promocji można przystąpić od 19.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przy czym bank zastrzega sobie prawo zakończenia promocji wcześniej w przypadku wyczerpania puli wniosków
 • pula wniosków, które mogą być złożone wynosi 500 sztuk
 • promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek o otworzenie ROR oraz równocześnie wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego wyłącznie za pomocą formularza promocji
 • nowo otwarty rachunek ROR nie może być wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą
 • z udziału w promocji wyłączeni są klienci, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają lub posiadali rachunek ROR w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • uczestnik uzyska promocyjne oprocentowanie 4% w skali roku, w całym okresie trwania promocji, dla środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym do kwoty 20 000 zł, o ile w każdym miesiącu kalendarzowym okresu promocji: a) zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości minimum 1000 zł na swój rachunek ROR oraz w tym samym miesiącu, w którym nastąpi wpływ wynagrodzenia wykona co najmniej jedną operację bezgotówkową kartą na łączną kwotę minimum 500 zł 
 • w przypadku, gdy w okresie promocji saldo na koncie oszczędnościowym przekroczy 20 000 zł cała kwota będzie oprocentowana według stawki 2% w skali roku 
 • środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy oprocentowania standardowego rachunków oszczędnościowych właściwej dla rachunku Nest Oszczędności i jest określone w tabeli oprocentowania
 • stwierdzenie przez bank niespełnienia jakiegokolwiek warunku powoduje zmianę oprocentowania na koncie oszczędnościowym
 • z udziału w promocji wyłączone są transakcje dokonane kartą takie jak: w formie wypłaty gotówki - cashback, z tytułu płatności za gry hazardowe, u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych
 • bank może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie wynagrodzenia, uczestnik zobowiązany jest wówczas do dostarczenia dokumentu w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania 
 • regulamin

4% na Lokacie Witaj

 • w ciągu 30 dni od założenia Nest Konta istnieje możliwość założenia lokaty Witaj
 • lokata dostępna jest jedynie dla nowych klientów, którzy wcześniej nie posiadali konta, ani lokaty w Nest Banku
 • lokatę można założyć na okres 3 bądź 6 miesięcy
 • maksymalna kwota lokaty wynosi: 10 000 zł 
 • klient, który będzie chciał założyć lokatę Witaj na 6 miesięcy musi zapewniać wpływ wynagrodzenia Nest Koncie przez okres trwania lokaty

Nest Konto koszt prowadzenia

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty
 • 0 zł za standardowe przelewy przez internet
 • 0 zł za wypłaty gotówki w dowolnej kwocie z każdego bankomatu w Polsce