Premia do 700 zł za konto osobiste Citi Prioriti w Citibanku

Citibank daje do 700 zł premii za otworzenie konta osobistego

Bank: Citibank
Nagroda: do 700 zł
Czas na wysłanie wniosku: pierwsze 2000 osób i nie później niż do 31.01.2018r.
Warunek: otworzyć konto, zalogować do aplikacji internetowej, płacić kartą, spełnić warunek bezpłatnego prowadzenia konta

Citibank oferuje do 700 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority.

Promocja została podzielona na trzy części ale każda premia jest niezależna, możemy więc otrzymać tylko jedną premię, lub dwie albo trzy.

100 zł otrzymamy jeśli do końca drugiego miesiąca spełnimy warunek bezpłatnego prowadzenia konta.

150 zł otrzymamy jeśli od trzeciego do dziewiątego miesiąca spełnimy warunek bezpłatnego prowadzenia konta oraz będziemy wykonywać min. 1 przelew miesięcznie.

Warunkiem tym jest utrzymanie na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięcznego salda w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe i lokaty) lub otrzymamy na konto wpływ w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka.

Kwota 5.000 zł liczona jest od wszystkich wpłat (w tym gotówkowych) poza przelewami pochodzącymi z kont osobistych prowadzonych w Citibanku. Możemy więc wpłacić np. 2.500 zł z naszego konta w innym banku, wypłacić lub przelać wpłacone pieniądze na inne nasze konto i wpłacić ponownie 2.500 zł. Jeśli zdecydujemy się na wpłatę 5.000 zł będziemy musieli dodatkowo posiadać produkt kredytowy np. kartę kredytową. Citibank znany jest z tego, że prowadzi ciekawe promocje kart kredytowych. Na górze strony zamieszczam spis najlepszych promocji a wśród nich znajdują się również kredytówki Citibanku.

Do 450 zł czyli zwrot 5% liczony jest od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wydaną do konta. Premia naliczana jest przez 9 pierwszych miesięcy z zastrzeżeniem, że miesięcznie możemy otrzymać nie więcej niż 50 zł premii . Maksymalną premię miesięczną otrzymamy gdy łącznie kartą wydamy 1.000 zł.

Premia przeznaczona jest dla pierwszych 2.000 osób ale podczas ostatniej promocji do ostatniego dnia jej trwania można było wziąć w niej udział jak również nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy i podczas rozmowy z pracownikiem banku możemy zadać mu pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna (promocje Citibanku z reguły i tak trwają do końca a ograniczona pula nagród to chwyt marketingowy)

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać premię od banku

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 stycznia 2018r.
 • wspólny warunek jaki musimy wykonać by otrzymać poniższe premie:
  • otworzymy konto osobiste Citi Prioriti
  • najpóźniej do 28 lutego 2018r. podpiszemy umowę i aktywujemy konto
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zalogujemy się do aplikacji internetowej Citibanku
 • 100 zł premii na starcie otrzymamy jeśli:
  • do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta spełnimy warunek bezpłatnego prowadzenia konta tj.:
   • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe i lokaty)
    lub
   • otrzymamy na konto wpływ w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku)
 • 5% zwrotu płatności kartą do 450 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co razem daje 450 zł
  • Citibank przez 9 najbliższych miesięcy (liczonych po miesiącu w którym otworzono konto) naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji (w tym internetowe) wykonanych kartą
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
 • 150 zł premii za lojalność otrzymamy jeśli:
  • w ciągu 7 kolejnych miesięcy licząc od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu od otwarcia konta dokonamy min. 1 przelew z konta oraz spełnimy warunek bezpłatnego prowadzenia konta tj:
   • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe i lokaty)
    lub
   • otrzymamy na konto wpływ w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku)
 • 100 zł premii otrzymamy do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji otrzymania 100 zł
 • 150 zł premii otrzymamy do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji otrzymania 150 zł
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 31 października 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Citi Priority - opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową