100 zł na zakupy w Biedronce i do 650 zł na konto w mBanku - promocja konta osobistego

100 zł na zakupy w sklepach Biedronka
i do 650 zł zwrotu na konto w mBanku

Bank: mBank
Wartość nagrody: 100 zł do wydania w Biedronce + 4% zwrot za zakupy do 650 zł premii
Czas na złożenie wniosku: do 12.11.2017r. 
Warunek: otworzyć konto osobiste w promocji, wykonać min. 5 transakcji, zapewnić wpływ min. 1.000 zł, zalogować do aplikacji mobilnej i wykonywać transakcje kartą lub BLIKiem

mBank ponownie wprowadza promocję na konta osobistego. Tym razem do zdobycia jest 100 zł premii na zakupy w Biedronce oraz do 650 zł premii wraz gwarancją niezmienności wybranych opłat przez najbliższe 24 miesiące.

100 zł promocja Biedronki łączy się z obecnie trwającą promocją w której do zdobycia jest 650 zł premii za zakupy dokonane kartą debetową lub BLIKiem. Za transakcje kartą lub BLIKiem bank płaci 4% wartości jednak nie więcej niż 130 zł miesięcznie przez 5 miesięcy co razem daje 650 zł. Razem możemy więc otrzymać do 750 zł premii.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Warunki jakie trzeba spełnić by otrzymać 100 zł do Biedronki

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 12.11.2017r.
 • aby otrzymać 100 zł na należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • wypełnić wniosek konto osobiste wraz z kartą debetową przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta wykonać min. 5 transakcji na dowolną kwotę (wliczają się: płatności kartą, przelewy na konto w innym banku lub płatności internetowe, nie wliczają się: transakcje niezaksięgowane, wypłaty z bankomatów, przelewy na rachunki w mBanku, transakcje anulowane)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • voucher otrzymamy do 31 stycznia 2018r. który będzie dostępny po zalogowaniu na stronie promocyjnej
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające rachunek w mBanku po 1 stycznia 2016r. 
 • premia nie podlega opodatkowaniu

100 zł do wydania w sklepach sieci Biedronka

 • voucher ważny jest do 31 grudnia 2018r.
 • voucher to kod wysłany w postaci elektronicznej
 • płatność z wykorzystaniem vouchera następuje w ten sposób, że użytkownik podaje unikalny 13-cyfrowy kod po zeskanowanie przez kasjera ostatniego z produktów w kasie sklepu
 • voucher jest wielokrotnego użytku aż do  wyczerpania całej jego wartości i nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki, wydawania reszty, ani wymiany na gotówkę
 • gdy wartość towaru jest wyższa niż ilość środków pieniężnych jaka pozostała na voucherze zobowiązani jesteśmy do zapłaty różnicy
 • ważność vouchera oraz ilość pozostałych środków sprawdzić można w kasie sklepu

Głównym warunkiem otrzymania 100 zł jest więc otworzenie konta z powyższego formularza oraz wykonanie min. 5 transakcji. W powyższej promocji możemy rejestrować się do 12 listopada 2017r. Po tym terminie przystąpić będziemy mogli jedynie do promocji opisanej poniżej oraz w artykule Cashback konta osobistego - do 650 zł premii w mBanku.  W promocji z Biedronką otworzyć możemy konto standard zaś w promocji 650 zł do wyboru mamy jeszcze konto plus.

Powyższa promocja 100 zł łączy się z poniższą 650 zł

Cashback w mBanku - do 650 zł premii

 • czas na wysłanie wniosku o konto standard lub plus mamy do końca 10.01.2018r.
 • 4% premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie ekonta standard lub plus najpóźniej do 10.01.2018r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
 • premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • zapewnimy jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł (nie wliczają się przelewy z innych kont w mBanku uczestnika promocji)
  • min. 1 raz w miesiącu zalogujemy się do aplikacji mobilnej mBanku
  • dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną sumę min. 250 zł (nie wliczają się transakcje zwrócone)
 • premia naliczana jest od transakcji:
  • 4% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą (tym kartą kredytową w której rachunkiem do spłaty jest eKonto promocyjne) lub BLIKiem
  • bank zwraca maksymalnie 130 zł miesięcznie przez 5 miesięcy
  • transakcje naliczane są od drugiego miesiąca (np. jeżeli przystąpiłeś do promocji w połowie sierpnia to już od początku września będziesz dokonywać transakcji, które będą stanowić podstawę do naliczenia; pierwsze naliczenie premii nastąpi za wrzesień)
  • premia naliczana jest przez 5 następujących po sobie miesięcy
 • w ramach promocji otrzymujemy gwarancję niezmienności opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez najbliższe 24 miesiące za:
  • prowadzenie konta osobistego
  • wypłaty z bankomatów wykonanych kartą debetową wziętą wraz z kontem w opisywanej promocji
  • krajowych przelewów internetowych
 • w ramach promocji otrzymujemy dodatkowo brak opłaty miesięcznej za kartę debetową przez najbliższe 24 miesiące
 • brak miesięcznej opłaty za kartę debetową, gwarancja niezmienności opłat oraz warunków zwalniających naliczana jest przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po którym spełniono warunki
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek osobisty lub oszczędnościowy w mBanku po 1 stycznia 2016r. o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Główne opłaty za ekonto standard:

 • gwarancja niezmienności opłat przez 24 miesiące:
  • 0 zł - miesięczna opłata za konto
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową (nie musimy wykonywać min. 5 transakcji)
  • 0 zł - opłata za krajowy przelew internetowy
  • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
  • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
  • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
 • opłaty standardowe poza promocją:
 • 0 zł opłata za konto 
 • 0 zł przelew krajowy internetowy
 • 0 zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4 zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

Główne opłaty za ekonto plus:

 • gwarancja niezmienności opłat przez 24 miesiące:
  • 0 zł opłata za konto jeśli wpływ na konto wynosi min. 1.000 zł
  • 5 zł opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową (nie musimy wykonywać min. 5 transakcji)
  • 0 zł - opłata za krajowy przelew internetowy
  • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach w kraju
  • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w bankomatach w kraju
 • opłaty standardowe poza promocją:
 • 0 zł opłata za konto jeśli wpływ na konto wynosi min. 1.000 zł
 • 5 zł opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł przelew krajowy internetowy
 • 0 zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4 zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach w kraju
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w bankomatach w kraju

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony