Korzystne Konto w promocji BGŻ BNP Paribas

Korzystne Konto z BGŻ BNP Paribas
100 zł + 300 zł moneyback

Bank: BGŻ BNP Paribas
Nagroda: 100 zł + 300 zł (2% zwrotu transakcji kartą przez 12 miesięcy, maksymalnie 25 zł miesięcznie)
Czas na złożenie wniosku: pierwsze 1.000 osób i nie dłużej niż do 06.10.2017r.
Warunek: zalogować się do bankowości online, otworzyć konto, płacić kartą

BGŻ BNP Paribas ponownie oferuje 100 zł za otworzenie konta osobistego oraz do 300 zł premii za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową wydaną do konta. Obie promocje łączą się dzięki czemu razem możemy otrzymać do 400 zł premii.

100 zł otrzymamy za otworzenie konta, zalogowaniu się do bankowości online, zapewnieniu wpływu na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Dodatkowo bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową. 300 zł premię bank podzielił na 4 kwartały a w każdym z nich otrzymać możemy 75 zł, maksymalnie 25 zł miesięcznie.

Plusem Konta Optymalnego jest to, że bank nie pobiera miesięcznych opłat za jego prowadzenie jak również nie ponosimy miesięcznych opłat za kartę debetową.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać premię od banku

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 6 października 2017r.
 • 100 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 6 października 2017r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 31 października 2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • konto otworzymy z linku ze strony promocyjnej, który przekieruje nas na stronę banku dzięki czemu bank będzie mógł zweryfikować to, że wzięliśmy udział w promocji
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • w listopadzie 2017r. zalogujemy się do bankowości elektronicznej banku
  • w listopadzie 2017r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2017r wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • premię otrzymamy 28 grudnia 2017r.
 • pierwsze 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w listopadzie, grudniu 2017r. i styczniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie, grudniu 2017r. i styczniu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 28 lutego 2018r.
 • drugie 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w lutym, marcu i kwietniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w lutym, marcu i kwietniu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 31 maja 2018r.
 • trzecie 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w maju, czerwcu i lipcu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w maju, czerwcu i lipcu 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 31 sierpnia 2018r.
 • czwarte 75 zł premii od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w sierpniu, wrześniu i październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w sierpniu, wrześniu i październiku 2018r. wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
  • bank zwraca 2% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, jednak nie więcej niż 25 zł miesięcznie
  • premię otrzymamy 30 listopada 2018r.
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat)
 • najpóźniej do 14 grudnia 2017r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 26 grudnia 2017r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer otrzymany kod oraz nr konta założonego w ramach promocji
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Główne opłaty za Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony