50 zł + 50 zł za świadectwo szkolne - premia od Banku Zachodniego

2 x 50 zł za świadectwo szkolne
promocja w BZWBK

Bank: Bank Zachodni
Nagroda: 50 zł + 50 zł

Warunek: mieć 13-20 lat, posiadać lub otworzyć konto osobiste: Konto Jakie Chcę, przynieść świadectwo szkolne ze średnią min. 4,0

W Banku Zachodnim w ramach nowej promocji, wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 13 lat i nie ukończyli 20 lat, jeżeli posiadają lub założą Konto Jakie Chcę w Banku Zachodnim WBK i pokażą swoje świadectwo za poprzedni rok szkolny ze średnią co najmniej 4.0 otrzymają na swoje konto nagrodę 50 zł.

Bank nagrodę przyznaje za rok szkolny 2016/17 oraz za rok szkolny 2017/18, dlatego jeżeli na ostatnim świadectwie średnia ocen była niższa to wciąż jest jeszcze szansa na nagrodę za obecny rok szkolny.  Wystarczy podciągnąć się w nauce. Ci którzy zawsze mają średnią powyżej 4.0 mogą otrzymać 2 nagrody.

Świadectwem można pochwalić się w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku. Promocja trwa do 31 sierpnia 2018r.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Kasa za świadectwo szkolne. Warunki promocji

 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • mamy ukończone 13 lat oraz nie więcej niż 20 lat
  • jesteśmy lub byliśmy uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej
  • przedstawimy do wglądu w oddziale banku/placówce partnerskiej świadectwo szkolne, na którym w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskano z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,0 (nie wlicza się zachowania). Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć
  • w dniu przedstawienia świadectwa szkolnego nie możemy mieć wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w banku
  • w dniu przekazania nagrody musimy być posiadaczem konta osobistego: Konto Jakie Chcę
 • uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, za każde przedstawione świadectwo szkolne
 • premię bank przeleje na konto do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym okazano świadectwo
 • bank do nagrody dorzuca 19% podatek dochodowy który przekaże do urzędu skarbowego

Świadectwo szkolne – dokument wystawiany przez szkołę podstawową, gimnazjalną lub ponadgimnazjalną na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i / lub na zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Główne opłaty Konto Jakie Chcę do 26 lat

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy krajowy
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • opłata za kartę do wyboru:
  • 1 wariant
   3 zł - miesięczna opłata za kartę bez względu na ilość transakcji

  • 2 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano min. 5 transakcji
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano min. 5 transakcji

  • 3 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano transakcje na min. 500 zł
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano transakcji na min. 500 zł

Główne opłaty Konto Jakie Chcę powyżej 26 lat

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy krajowy
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • opłata za kartę do wyboru:
  • 1 wariant
   3 zł - miesięczna opłata za kartę bez względu na ilość transakcji

  • 2 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano min. 5 transakcji
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano min. 5 transakcji

  • 3 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano transakcje na min. 500 zł
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano transakcji na min. 500 zł