Citigold i Citigold Private Client w promocji kont osobistych Citibanku

Citigold oraz Citigold Private Client
promocja konta osobistego w Citibanku

Bank: Citibank
Nagroda: do 4.000 zł dla konta Citigold, do 12.000 zł dla konta Citigold Private Client
Czas na wysłanie wniosku: pierwsze 200 osób i nie później niż do 30.09.2017r. (bank przed przystąpieniem do promocji powiadomi o zakończeniu promocji)
Warunek: otworzyć konto, założyć lokatę, utrzymać saldo dzienne, utrzymać min. saldo średniomiesięczne, wykonać transakcje kartą

Citibank oferuje 2.000 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citigold oraz 10.000 zł tym którzy otworzą konto Citigold Private Client. Klienci Citigold muszą przez jeden dzień utrzymać saldo na koncie nie mniejsze niż 330.000 zł a klienci Private aż 3.100.000 zł. W obu przypadkach w ramach promocji bank wymaga otworzenie lokaty na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 3%. Kwota lokaty to 1.700 zł dla Citigold i 3.000 zł dla Private. Dodatkowym warunkiem otrzymania premii jest podpisanie zobowiązania do utrzymania średniomiesięcznego salda przez okres 6 miesięcy w wysokości 300.000 zł dla Citigold i 3.000.000 zł dla Private. Istotne jest to, że premię otrzymujemy za podpisanie zobowiązania a nie za jego utrzymanie. Jeśli jednak nie uda nam się utrzymać salda przez dany okres czasu, to bank w ramach rekompensaty przeleje na swoje konto ww. lokatę otwartą w ramach promocji. W takim przypadku dla klientów Citigold w rzeczywistości wcześniej otrzymana premia zmniejszy się do 300 zł (2.000 zł - 1.700 zł) a Private do 7.000 zł (10.000 zł - 3.000 zł).

Drugą premię tym razem równą dla obu typów klientów w wysokości 2.000 zł otrzymamy za utrzymanie ww. średniomiesięcznego salda oraz wykonanie min. 2 transakcji bezgotówkowych na kwotę w sumie min. 1.000 zł z zastrzeżeniem, że zostały one dokonane w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji bez fizycznego użycia karty (a więc nie wliczają się transakcje internetowe).

Poniżej zamieszczam szczegółowy opis promocji w rozbiciu na premię dla klientów Citigold i Citigold Private Client.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Citigold - 4.000 zł w promocji konta osobistego

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 200 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do końca 30 września 2017r.
 • nie musimy się martwić o to, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ bank przed przystąpieniem do oferty poinformuje nas o tym że 200 kont zostało już otwartych a tym samym promocja dobiegła końca
 • pierwsze 2.000 zł premii otrzymamy jeśli spełnimy warunki promocji:
  • otworzymy konto osobiste Citigold
  • podpiszemy regulamin promocji w terminie 10 dni od otwarcia konta i nie później niż do 30 września 2017r.
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta utrzymamy przez 1 dzień min. 330.000 zł (wliczają się środki na wszystkich rachunkach w Citibanku)
  • środki pieniężne które musimy utrzymać przez min. 1 dzień tj. 330.000 zł nie mogą pochodzić z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta otworzymy lokatę na okres 6 miesięcy na kwotę 1.700 zł
   oprocentowanie lokaty wynosi 3%
  • otworzona lokata nie może zostać zlikwidowana przed terminem jej zapadalności czyli musimy poczekać 6 miesięcy
  • zobowiążemy się do utrzymania średniomiesięcznego salda środków na kontach Citibanku w wysokości min. 300.000 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta (premię otrzymujemy za podpisanie zobowiązania a nie za utrzymania salda)
  • premię otrzymamy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji
  • jeśli nie utrzymamy średniomiesięcznego salda w wysokości min. 300.000 zł to bank w ramach rekompensaty pobierze od nas wartość wpłaconej lokaty tj. 1.700 zł, przez co premia 2.000 zł w rzeczywistości wyniesie wówczas 300 zł (2.000 zł - 1.700 zł)
 • drugie 2.000 zł premii otrzymamy jeśli spełnimy warunki promocji:
  • spełnimy powyższe warunki uprawniające nas do otrzymania pierwszych 2.000 zł
  • do czwartego miesiąca po otwarciu konta w każdym z trzech kolejnych miesięcy utrzymamy średniomiesięczne saldo środków na kontach Citibanku na poziomie min. 300.000 zł
  • wykonamy kartą wydaną do konta min. 2 transakcje bezgotówkowe na kwotę w sumie min. 1.000 zł z zastrzeżeniem, że zostały dokonane w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji bez fizycznego użycia karty (a więc nie wliczają się transakcje internetowe) a transakcje te zostały zaksięgowane w danym miesiącu
  • premię otrzymamy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji
 • bank do przyznanej premii pokrywa za nas podatek dochodowy
 • z promocji wyłączone są osoby które po 31 grudnia 2014r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Citigold Private - 12.000 zł w promocji konta osobistego

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 200 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do końca 30 września 2017r.
 • nie musimy się martwić o to, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ bank przed przystąpieniem do oferty poinformuje nas o tym że 200 kont zostało już otwartych a tym samym promocja dobiegła końca
 • 10.000 zł premii otrzymamy jeśli spełnimy warunki promocji:
  • otworzymy konto osobiste Citigold Private Client
  • podpiszemy regulamin promocji w terminie 10 dni od otwarcia konta i nie później niż do 30 września 2017r.
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta utrzymamy przez 1 dzień min. 3.100.000 zł (wliczają się środki na rachunkach w Citibanku )
  • środki pieniężne które musimy utrzymać przez min. 1 dzień tj. 3.100.000 zł nie mogą pochodzić z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta otworzymy lokatę na okres 6 miesięcy na kwotę 3.000 zł
   oprocentowanie lokaty wynosi 3%
  • otworzona lokata nie może zostać zlikwidowana przed terminem jej zapadalności czyli musimy poczekać 6 miesięcy
  • zobowiążemy się do utrzymania  średniomiesięcznego salda środków na kontach Citibanku w wysokości min. 3.000.000 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta (premię otrzymujemy za podpisanie zobowiązania a nie za utrzymania salda)
  • premię otrzymamy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji
  • jeśli nie utrzymamy średniomiesięcznego salda w wysokości min. 3.000.000 zł to bank w ramach rekompensaty pobierze od nas wartość wpłaconej lokaty tj. 3.000 zł, przez co premia 10.000 zł w rzeczywistości wyniesie wówczas 7.000 zł (10.000 zł - 3.000 zł)
 • 2.000 zł premii otrzymamy jeśli spełnimy warunki promocji:
  • spełnimy powyższe warunki uprawniające nas do otrzymania 10.000 zł
  • do czwartego miesiąca po otwarciu konta w każdym z trzech kolejnych miesięcy utrzymamy średniomiesięczne saldo środków na kontach Citibanku na poziomie min. 3.000.000 zł
  • wykonamy kartą wydaną do konta min. 2 transakcje bezgotówkowe na kwotę w sumie min. 1.000 zł z zastrzeżeniem, że zostały dokonane w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji bez fizycznego użycia karty (a więc nie wliczają się transakcje internetowe) a transakcje te zostały zaksięgowane w danym miesiącu
  • premię otrzymamy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki promocji
 • bank do przyznanej premii pokrywa za nas podatek dochodowy
 • z promocji wyłączone są osoby które po 31 grudnia 2014r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Citigold

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy średnie saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 300.000 zł
 • 220 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - wpłata gotówkowa
 • 0 zł - wypłata gotówkowa
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach

Citigold Private

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy średnie saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 3.000.000 zł
 • 300 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - wpłata gotówkowa
 • 0 zł - wypłata gotówkowa
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach

Regulamin promocji. Tabela opłat.