Konto osobiste ING Direct w promocji - 100 zł

100 zł za konto w ING Bank Śląski

Bank: ING Bank Śląski
Nagroda: 100 zł
Czas: wysłanie wniosku do 18.10.2017r.
Warunek: otworzyć konto, dokonać transakcje bezgotówkowe na min. 1.000zł do końca 31.01.2018r.

ING Bank Śląski kolejny raz oferuje 100 zł premii za otworzenie konta osobistego. Głównym warunkiem uzyskania premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem na min. 1.000zł do 31 stycznia 2018r. Dodatkowo możemy wziąć udział w programie poleceń gdzie otrzymujemy 100 zł za poleconą osobę, z zastrzeżeniem że bank policzy nam premię za nie więcej niż 10 osób. Otwierając konto w programie poleceń, automatycznie wykluczamy się z możliwości polecania konta innym osobom (tak stanowi punkt regulaminu). Jeśli więc chcesz polecać konto innym osobom otwórz je ze strony promocyjnej i podczas wypełniania formularza nie wypełniaj pola z kodem promocyjnym czyli kodem z programu poleceń.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii od banku:

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 18 października 2017r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 18 października 2017r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 1 sierpnia 2017r. posiadaliśmy konto oszczędnościowe to do 18 października 2017r. wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/formularz100 a konto otwieramy przez bankowość internetową ING
  • do 31 stycznia 2018r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • transakcje o których mowa powyżej muszą być zaksięgowane najpóźniej do 15 lutego 2018r. (nie warto więc czekać na ostatnią chwilę), nie mogę być anulowane lub zwrócone
 • należy posiadać nowo otwarte konta oraz kartę debetową na dzień wypłaty premii tj. 28 lutego 2018r.
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 stycznia 2016r. do 1 sierpnia 2017r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank najpóźniej do 15 lutego 2018r. przeleje na nowo otwarte konto 100 zł premii. Jeśliby konto nam się nie spodobało, możemy je w każdej chwili zamknąć, warto jednak poczekać na przyznanie premii.

Premia opisana powyżej łączy się z tą poniżej, tzn. możemy otrzymać 100 zł w ramach otworzenia nowego konta oraz do 1.000 zł za polecenia lub 50 zł za otworzenie konta z polecenia.

Premia za polecenie konta w ING - 100 zł

 • konta można polecać do 18 października 2017r.
 • nim zaczniemy polecać konto musimy najpierw zarejestrować się do promocji poleceń
 • polecającym może być osoba która posiada konto osobiste w ING min. 30 dni przed przystąpieniem do promocji
 • polecając konto drugiej osobie podajemy kod który otrzymujemy podczas rejestracji w programie poleceń
 • po przystąpieniu do promocji najpóźniej do 18 października 2017r. musimy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 300 zł a transakcje te muszą zostać zaksięgowane do 30 października 2017r.
 • premię otrzymamy jeśli osoba polecona wykona czynności opisane poniżej dzięki którym będzie mogła otrzymać premię za otworzenie konta z polecenia
 • bank za skutecznie poleconą osobę przyznaje premię w wysokości 100 zł z zastrzeżeniem, że premia zostanie policzona maksymalnie za 10 osób co razem daje 1.000 zł
 • wypłata nagród nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018r.
 • do wypłacanej premii bank dorzuca podatek dochodowy i przekazuje go do urzędu skarbowego

Premia za otworzenie konta z polecenia w ING - 50 zł

 • poleconym możemy zostać jeśli przed przystąpieniem do promocji przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadaliśmy konta osobistego w ING
 • podczas zakładania konta (Direct, Komfort, Premium) należy podać kod otrzymany od polecającego
 • najpóźniej do 18 października 2017r. musimy wyrazić zgodę na to by bank poinformował polecającego o tym, że otworzyliśmy konto z jego polecenia i czy spełniliśmy warunki promocji (zgodę można wyrazić podczas otwierania konta lub po otworzeniu w Moje ING lub w placówce banku)
 • przez 2 najbliższe miesiące kalendarzowe (wliczając miesiąc w którym otwarto konto lub jeśli wolimy to mogą to być miesiące następujące po miesiącu w którym otworzyliśmy konto) musimy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 300 zł a transakcje te zostaną zaksięgowane najpóźniej do 18 stycznia 2018r.
 • wypłata nagród nastąpi najpóźniej do 25 lutego 2018r.
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • nowy klient, który otworzył konto w ramach promocji „Poleć konto znajomemu”, nie może przystąpić do promocji, jako obecny posiadacz konta i tym samym nie może polecać konta w ramach promocji nowym klientom

Ostatni ww. punkt regulaminu stanowi, że jeśli chcemy polecać konto innym osobom to sami nie możemy otworzyć konta z polecenia. Osoby które chcą polecać konto osobiste ING, podczas otwierania konta nie powinny więc wpisać kodu promocyjnego z programu poleceń.

Konto Direct

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

Konto Komfort

 • 12 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

Konto Oszczędnościowe

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelewy internetowe na własne konto osobiste w ING
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku
 • 9 zł - każdy kolejny przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku

Regulamin1Regulamin2.

> Konto w ING Bank Śląski  <

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony