Konto osobiste Citi Prioriti w promocji Citibanku - 300 zł premii

Konto osobiste w Citibank - promocja 300 zł

Bank: Citibank
Wartość nagrody: 300 zł
Czas na złożenie wniosku: pierwsze 2.500 osób i nie później niż do 30.11.2017r.
Warunek: otworzyć konto osobiste w promocji, płacić kartą, utrzymać średniomiesięczne saldo lub zapewnić wpływ na konto wraz z posiadaniem produktu kredytowego

Citibank oferuje tym razem 50 zł przez 6 miesięcy tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz wykonają min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł.

Dodatkowym warunkiem jest zapewnienie średniomiesięcznego salda w wysokości 30.000 zł lub zapewnia wpływu na konto w łącznej wysokości min. 5.000 zł i być jednocześnie posiadaczem produktu kredytowego np. karty kredytowej.

Kwota 5.000 zł liczona jest wpłat z tytułu wynagrodzenia poza przelewami pochodzącymi z kont osobistych prowadzonych w Citibanku. W praktyce wystarczy więc, przelać środki pieniężne z innego konta poza Citibankiem w tytule wpisując, że jest to wypłata wynagrodzenia. Jeśli zdecydujemy się na wariant 5.000 zł będziemy musieli dodatkowo posiadać produkt kredytowy np. kartę kredytową. Citibank znany jest z tego, że prowadzi ciekawe promocje kart kredytowych. Na górze strony zamieszczam spis najlepszych promocji a wśród nich znajdują się również kredytówki Citibanku.

Premia przeznaczona jest dla pierwszych 2.500 osób ale liczba ta nie powinna zostać przekroczona, bo ostatnie edycje promocji trwały do ostatniego dnia zaś pula nagród wynosiła 1.000 sztuk. Konto Citi Prioriti przeznaczone jest dla bogatszej części społeczeństwa bo nie każdego stać by miesięcznie na koncie utrzymywać 30.000 zł lub notować wpływy na łączną kwotę min. 5.000 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Citi Prioriti - promocja konta osobistego w Citibanku

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2.500 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 30 listopada 2017r.
 • 50 zł premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe)
   lub
   otrzymamy na konto wpływ tytułem wynagrodzenia w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku) oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka, kredyt hipoteczny, linia kredytowa
  • wykonamy min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta o łącznej wartości min. 300 zł
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu oraz zwrócone
 • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca w którym spełniono warunki promocji
 • premia przyznawana będzie przez 6 najbliższych miesięcy  z zastrzeżeniem, że ostatni miesiąc, za który jest ona wypłacana to siódmy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto konto
 • brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania premii w jednym z  miesięcy pozbawia nas prawa do otrzymania kolejnych premii
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte lub zmienione na inne
 • premia jest wolna od opodatkowania
 • z promocji wyłączone są osoby które po 30 czerwca 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Lokata promocyjna

Osoby które zasilą konto kwotą 30.000 zł będą mogły otworzyć lokatę z 2,5% oprocentowaniem do kwoty 20.000 zł i okresem 3 miesięcy. Promocyjną lokatę będziemy mogli otworzyć najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.

Citi Priority - opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

Regulamin promocji.