Promocja konta osobistego w Citibanku - do 400 zł premii

Konto osobiste Citibanku z premią za otworzenie - 100 zł
oraz premią za transakcje wykonane kartą - 300 zł

Bank: Citibank
Wartość nagrody: 400 zł
Czas na złożenie wniosku: pierwsze 1.000 osób i nie później niż do 31.10.2017r.
Warunek: otworzyć konto osobiste w promocji, płacić kartą, utrzymać średniomiesięczne saldo lub zapewnić wpływ na konto wraz z posiadaniem produktu kredytowego

Citibank ponownie oferuje do 400 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz wykonają transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta. Promocja została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich otrzymujemy 100 zł za otworzenie konta oraz zapewnienie średniomiesięcznego salda w wysokości 30.000 zł lub zapewnimy wpływy na konto w łącznej wysokości min. 5.000 zł oraz będziemy posiadać produkt kredytowy.

Kwota 5.000 zł liczona jest od wszystkich wpłat (w tym gotówkowych) poza przelewami pochodzącymi z kont osobistych prowadzonych w Citibanku. Możemy więc wpłacić np. 2.500 zł z naszego konta w innym banku, wypłacić lub przelać wpłacone pieniądze na inne nasze konto i wpłacić ponownie 2.500 zł. Jeśli zdecydujemy się na wpłatę 5.000 zł będziemy musieli dodatkowo posiadać produkt kredytowy np. kartę kredytową. Citibank znany jest z tego, że prowadzi ciekawe promocje kart kredytowych. Na górze strony zamieszczam spis najlepszych promocji a wśród nich znajdują się również kredytówki Citibanku.

Zwrot 6% liczony jest od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wydaną do konta. Premia naliczana jest przez 6 pierwszych miesięcy z zastrzeżeniem, że miesięcznie możemy otrzymać nie więcej niż 50 zł premii a w trakcje danego miesiąca wykonaliśmy co najmniej 1 płatność na min. 50 zł. Maksymalną premię miesięczną otrzymamy gdy łącznie kartą wydamy 834 zł.

Premia przeznaczona jest dla pierwszych 1.000 osób ale podczas ostatniej promocji do ostatniego dnia jej trwania można było wziąć w niej udział. Konto Citi Prioriti przeznaczone jest dla bogatszej części społeczeństwa bo nie każdego stać by miesięcznie na koncie utrzymywać 30.000 zł lub notować wpływy na łączną kwotę min. 5.000 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Premia za otworzenie konta oraz za płatność wykonaną kartą debetową

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 października 2017r.
 • konto osobiste Citi Priority musi zostać aktywowane najpóźniej do 30 listopada 2017r.
 • 100 zł premii na starcie
  • Citibank przyzna 100 zł premii jeśli do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto:
   • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe)
    lub
   • otrzymamy na konto wpływ w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku)
 • 6% zwrotu płatności kartą do 300 zł premii
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy (liczonych po miesiącu w którym otworzono konto) naliczać nam będzie równowartość 6% wartości transakcji (w tym internetowe) wykonanych kartą
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co razem daje 300 zł
  • w danym miesiącu należy wykonać mi. 1 transakcję bezgotówkową na kwotę min. 50 zł
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 30 czerwca 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Citi Priority - opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową