Karta kredytowa w BNP Paribas z 300 zł do Allegro

Zamów kartę kredytową w BNP Paribas i zyskaj 3 karty podarunkowe do Allegro

Wystartowała promocja kart kredytowych w BNP Paribas. W promocji zyskać można 3 karty podarunkowe do wykorzystania w serwisie Allegro o łącznej wartości 300 zł oraz zwolnienie z opłat za użytkowanie karty kredytowej przez okres 12 miesięcy. Aby otrzymać karty podarunkowe należy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej oraz w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych dokonać w każdym z tych miesięcy transakcji na kwotę 1000 zł. Uczestnik promocji powinien również zarejestrować się na stronie: www.mambonus.pl, gdzie punkty przyznane za dokonane transakcje bezgotówkowe będzie mógł wymienić na karty podarunkowe do Allegro. 

Regulamin promocji

 • promocja obowiązuje do 30.06.2021 r. 
 • uczestnikiem promocji mogą być pełnoletnie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią w czasie obowiązywania promocji następujące warunki:
 • a) zawrą z bankiem umowę o prowadzenie karty kredytowej w okresie trwania promocji
 • b) zawarta umowa nie zostanie rozwiązana w czasie trwania okresu promocji nie zostanie rozwiązana, ani nie zostanie odstąpiona
 • c) w okresie od 01.11.2019 r. do dnia rozpoczęcia promocji uczestnik nie miał podpisanej umowy z BNP Paribas o posiadanie karty kredytowej
 • d) z promocji nie może skorzystać osoba, która jest pracownikiem banku
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w postaci zwolnienia z obowiązku ponoszenia w pierwszych dwunastu miesiącach opłat za kartę oraz opłat za kartę dodatkową wydaną w związku z zawarciem przez niego umowy, w pierwszym roku obowiązywania tej umowy
 • każdy uczestnik może otrzymać 3 nagrody w postaci karty podarunkowej o wartości 100 zł do Allegro
 • każda karta Allegro będzie ważna do 31.12.2022 r. zasady użytkowania karty kredytowej określa regulamin kart podarunkowych serwisu Allegro
 • uczestnik otrzyma po jednej karcie podarunkowej za każdy miesiąc, spośród pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę, w którym spełni wszystkie warunki opisane wyżej, w którym dokona jednej lub więcej transakcji kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
 • nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody rzeczowe
 • odebranie każdej z kart podarunkowych będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie: www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od udostępnienia danej nagrody
 • nagroda za każdy miesiąc zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.pl, w ciągu 60 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, za który nagroda przysługuje, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków opisanych wyżej
 • warunkiem odebrania kart podarunkowych jest posiadanie obowiązującej umowy o kartę kredytową na dzień jej odbioru
 • w celu zarejestrowania się na stronie: www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez bank) oraz 8 pierwszych cyfr PESEL oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu: mambonus
 • identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku
 • w trakcie rejestracji na stronie należy utworzyć swój identyfikator (login - adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony

MamBONUS

Uczestnik otrzyma łącznie 11 200 pkt mamBONUS. W tym uczestnik otrzyma na start jednorazowo 5000 Punktów w ramach programu mamBONUS, jeżeli zawrze z Bankiem umowę o kartę kredytową MasterCard w okresie sprzedaży premiowej „5000 pkt na start” oraz w ciągu 60 dni od dnia zawarcia tej umowy wykona 4 transakcje tą kartą na kwotę minimum 50 zł każda. Szczegóły w regulaminie „5000 punktów na start” dostępnym na https://mambonus.pl. Uczestnik otrzyma 200 pkt mamBONUS za rejestrację do programu mamBONUS na stronie www.mambonus.pl. Za każdy miesiąc, w którym Klient spełni warunek na otrzymanie karty podarunkowej 100 zł do Allegro (tzn. zapłaci kartą min. 1000 zł) otrzyma 2000 pkt standardowych (tj. 1zł = 2 pkt).

MasterCard Standard przykład reprezentatywny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,14%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4283.78 zł, oprocentowanie zmienne 7,2%, całkowity koszt kredytu 283.78 zł, (w tym: odsetki 175.78 zł, miesięczna opłata za kartę 9 zł), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 356.99 zł, 12 rata w wysokości 356.89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2021 r.

Jak odebrać nagrodę ? 

 1. Wypełnij formularz i podpisz umowę. (Doradca banku pomoże Ci wypełnić wniosek)
 2. Otrzymaną umowę należy podpisać do 30.06.2021 r.
 3. Należy dokonać transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 1000 zł przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe po zawarciu umowy
 4. Zarejestruj się na stronie mamBONUS i wymień swoje przyznane punkty na nagrody w postaci kart podarunkowych do Allegro