Karta kredytowa z voucherem do Leroy Merlin

Karta kredytowa z voucherem na 400 zł do Leroy Merlin w promocji Citibanku

Citibank aktywnie promuje swoje karty kredytowe. W jednej z promocji za wyrobienie karty kredytowej oraz spełnienie prostych warunków zyskać można voucher o wartości 400 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie Leroy Merlin. Aby zyskać nagrodę należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej, zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online oraz do końca trzeciego miesiąca po podpisaniu umowy dokonać transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 2000 zł. Nagroda zostanie przesłana na adres korespondencyjny nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym klient spełnił warunki promocji. Do promocji można przystąpić do 12.12.2019 r.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 12.12.2019 r.
 • aby skorzystać z promocji należy przesłać i wypełnić dedykowany formularz promocji
 • uczestnik promocji powinien dostarczyć do banku czytelny i aktualny dokument potwierdzający dochód
 • należy podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej
 • nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę trzeba zalogować się przynajmniej jeden raz w serwisie Citbank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile
 • nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę dokonają kartą, nośnikiem zbliżeniowym bądź kartą dodatkową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 2000 zł
 • transakcje powinny być transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu regulaminu kart kredytowych Citibanku
 • transakcje nie mogą być transakcjami szczególnymi w myśl rozumienia regulaminu kart kredytowych
 • transakcje nie mogą być poleceniami przelewu wewnętrznego w złotych lub poleceniami przelewu krajowego w złotych w rozumieniu regulaminu
 • transakcje również nie mogą być transakcjami zwróconymi
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały główną kartę kredytową w Citibanku od 1.01.2018 r., osoby ze statusem dewizowym oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych
 • regulamin

Nagrody

 • każdy uczestnik, który spełni warunki regulaminu opisane powyżej otrzyma kartę podarunkową do sklepów Leroy Merlin o wartości 400 zł
 • nagroda zostanie przyznana uczestnikowi w przypadku, gdy w dniu przyznania nagrody będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków promocji uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie wysłana na podany przez uczestnika adres korespondencyjny najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę
 • termin ważności karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy
 • nie ma możliwości wydawania reszty z karty podarunkowej
 • karta podarunkowa może być wykorzystana wielokrotnie do wydania 400 zł

Koszt prowadzenia karty kredytowej

 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
 • 8% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 10,42%