Zyskaj do 400 zł za wyrobienie karty kredytowej w BNP Paribas

Karta kredytowa z 400 zł do wydania na zakupy w Biedronce w promocji BNP Paribas

W promocji kart kredytowych w BNP Paribas zyskać można do 400 zł premii do wydania na zakupy w sieciach sklepów Biedronka. Aby otrzymać premię należy przede wszystkim podpisać umowę o prowadzenie karty kredytowej MasterCard i wykonać nią wymagane transakcje zgodne z regulaminem. Pula nagród w promocji jest ograniczona do liczby pierwszych 2000 uczestników. Najlepiej zapytać doradcę banku podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, czy zostanie się zakwalifikowanym do promocji. Uczestnik promocji otrzyma nagrodę pod warunkiem, że dokona kartą jedną lub więcej transakcji na łączną kwotę minimum 1500 zł. Wymagane transakcje należy dokonać najpóźniej do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy. Dedykowany formularz promocji należy przesłać do 30.11.2019 r.

Zasady udziału w promocji 

 • Formularz promocyjny wypełniamy najpóźniej do 30 listopada 2019r.
 • Promocja przeznaczona jest dla osób nieposiadających karty kredytowej w BNP Paribas od 1 stycznia 2018r.
 • W promocji mogą wziąć udział osoby które zawrą z bankiem umowę o kartę kredytową i do dnia otrzymania nagrody z niej nie zrezygnują.
 • Regulamin wprawdzie nie nakazuje by zaznaczać wszystkie zgody i nie zgłaszać sprzeciwu do ich otrzymywania do dnia otrzymania nagród. Osobiście bym je jednak wszystkie zaznaczył i nie odwoływał do czasu otrzymania nagród ponieważ w jednej z edycji regulamin nie nakazywał zaznaczania wszystkich zgód a potem i tak trzeba było dzwonić do banku i wyrażać zgodę bo system Paribasa nie naliczał automatycznie opisywanej premii.
 • Uczestnik promocji otrzyma nagrodę tj. 400 zł jeśli dokona jedną lub więcej transakcji kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1.500 zł, nie później niż do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę
 • Wliczane są transakcje bezgotówkowe (w tym internetowe) oraz gotówkowe czyli przelew z rachunku karty lub wypłata w bankomacie.
 • Nagrody odbiera się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia a ta zostanie przyznana najpóźniej do 60 dni od dnia wykonania ww. transakcji.
 • Nagrodą jest e-kod na zakupy w sklepach Biedronka ważny do dnia 30.11.2020r.

Transakcja kartą

 • operacja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą karty za towary lub usługi w dowolnych punktach handlowo-usługowych oraz w sklepach internetowych
 • operacja gotówkowa polegająca na zleceniu przelewu środków pieniężnych z rachunku karty
 • wypłata gotówki z bankomatu

Transakcje bezgotówkowe, które nie są wliczane

 •  zwrócone lub sporne a także wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku,
 • wykonane kartami dodatkowymi
 • polegające na zasilaniu środkami pieniężnymi instrumentów płatniczych lub rachunków płatniczych lub innych instrumentów/rachunków, których posiadaczem jest uczestnik lub inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący dostawcą towarów lub usług w ramach tej transakcji lub podmiot pośredniczący w dokonaniu transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług za które odbywa się płatność w ramach tej transakcji lub podmiot, który świadczy usługi w zakresie przechowywania środków pieniężnych klientów, w szczególności używanych w celu dokonania płatności za towary lub usługi u właściwych dostawców towarów lub usług (innymi słowy są to transakcje polegające na zasilaniu tzw. portfeli elektronicznych np. Masterpass, Visa, Payu itp., śmiało można płacić kartą w zwykłych sklepach stacjonarnych i internetowych)

 Koszt prowadzenia karty kredytowej

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę jeśli w danym miesiącu wykonane zostaną transakcje na min. 1.000 zł w przeciwnym razie opłata wyniesie 9 zł
 • 4,9% min. 10 zł - wypłata gotówki w bankomacie
 • 4,9% min. 10 zł - przelew z karty
 • 56 dni okres bezodsetkowy
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 15,27%