Zyskaj 350 zł do sklepu Douglas w promocji karty kredytowej w Citibanku

Odbierz 350 zł do wydania w sklepie Douglas w promocji kart kredytowych w Citibanku

Niedawno rozpoczęła się kolejna promocja w programie Priceless Specials w której za zamówienie karty kredytowej oraz wykonanie wymaganych transakcji otrzymuje się 21 000 punktów, które można wymienić na nagrodę w postaci vouchera o wartości 350 zł do sklepu Douglas. Aby otrzymać 21 000 punktów należy dokonać dowolnych transakcji na min. 1500 zł nie później niż do końca 2 miesiąca po miesiącu zawarcia umowy. Do promocji można przystąpić do 30.09.2019 r.

  Regulamin promocji: ,,21000 punktów w Programie Priceless Specials z kartą kredytową Citi Simplicity - edycja II"

 • oferta obowiązuje od 15.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
 • z oferty mogą skorzystać osoby, które w okresie obowiązywania oferty wypełnią i prześlą do banku dedykowany formularz promocji
 • w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku złożą wniosek o wydanie karty kredytowej Citi Simplicity
 • na podstawie złożonego wniosku należy podpisać umowę i aktywować kartę
 • przed zawarciem umowy z bankiem należy dostarczyć do banku aktualny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy zalogować się przynajmniej jeden raz do systemu bankowości online Citibanku
 • nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy zapisać się do programu Priceless Specials poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie bankowości online Citibanku
 • nie później niż do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę należy dokonać kartą transakcji na kwotę minimum 1500 zł ( nie mogą być to transakcje zwrócone, anulowane, nie będą to polecenia przelewu wewnętrznego)
 • z oferty nie mogą skorzystać osoby, które posiadały kartę kredytową w Citibanku od 1.01.2017 r., osoby ze statusem dewizowym oraz rezydenci Stanów Zjednoczonych
 • regulamin

Nagrody

 • każdy uczestnik, który spełni wyżej opisane warunki otrzyma 21000 punktów w programie Priceless Specials
 • nagroda zostanie przyznana wyłącznie, gdy karta będzie aktywna
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki regulaminu
 • nagroda zostanie przekazana nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie przekazana poprzez zasilenie konta uczestnika punktami w programie Priceless Specials
 • punkty można wymienić na nagrodę w postaci vouchera o wartości 350 zł do sklepu Douglas
 • każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę

Minimalne warunki przyznania karty kredytowej

 • minimalny wiek: 18 lat, dochód netto minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie minimum 3 miesiące, 
 • dla firm: wiek minimum 18 lat, działalność gospodarcza minimum 2 lata, dochód netto minimum 2500 zł 

Przykład reprezentatywny 

 • całkowita kwota kredytu: 14000 zł
 • oprocentowanie zmienne: 10%
 • ilość rat: 12
 • wysokość raty: 1230,82 zł
 • odsetki: 769,87 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 14769,87 zł 
 • 0 zł opłata roczna za wydanie karty kredytowej
 • 0 zł za obsługę karty kredytowej będącej kartą główną
 • RRSO: 10,47%