Zamów kartę kredytową i odbierz voucher 300 zł do Biedronki w promocji Citibanku

Zamów kartę kredytową w Citibanku i odbierz voucher 300 zł do sklepów Biedronka

W nowej promocji kart kredytowych w Citbanku w prosty sposób zyskać można voucher o wartości 300 zł na zakupy w sieciach sklepów Biedronka. Aby zyskać voucher należy podpisać umowę o kartę kredytową, zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online oraz dokonać 5 transakcji kartą w pierwszym i drugim miesiącu od daty zawarcia umowy. 

Regulamin: ,,Zostań posiadaczem Karty kredytowej Citibank i zdobądź elektroniczny voucher do sklepu Biedronka"

 • oferta obowiązuje od 3.01.2018 r. do 5.02.2018 r.
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały kartę kredytową od 1.01.2015 r. oraz obywatele i rezydenci Stanów Zjednoczonych
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji
 • w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku powinno się złożyć wniosek o kartę kredytową
 • podczas składania wniosku o kartę powinno się wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • przed złożeniem wniosku o kartę kredytową trzeba dostarczyć do banku aktualny i czytelny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • po otrzymaniu karty uczestnik powinien zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online bądź do aplikacji mobilnej banku Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę
 • wydaną kartą kredytową należy dokonać przez okres 2 kolejnych miesięcy, co najmniej 5 transakcji miesięcznie, transakcje powinno się wykonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy
 • regulamin

Nagroda voucher 300 zł na zakupy do Biedronki 

 • każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie jest uprawniony do otrzymania nagrody
 • nagrodą w promocji jest voucher elektroniczny o wartości 300 zł do wydania w sieci sklepów Biedronka
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w systemie bankowości online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie przekazana w wyżej opisanej wiadomości
 • uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody
 • nagrody są wolne od podatku dochodowego

Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej Citibank Simplicity

 • całkowita kwota kredytu: 9000 zł
 • oprocentowanie: 10%
 • ilość rat: 12
 • wysokość raty: 791,24 zł 
 • odsetki: 494,94 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 9 494,94 zł

Karta kredytowa Citibank Simplicity

 • Bez opłaty rocznej za kartę główną. Zawsze masz pewność, że nie zapłacisz opłaty rocznej (RRSO 10,47%)
 • Bez opłaty za powiadomienia SMS. Usługa CitiAlerts. Dzięki bezpłatnym powiadomieniom SMS zawsze wiesz jakich transakcji dokonałeś i jaki jest twój limit zadłużenia
 • Bez opłaty za powiadomienia o braku spłaty karty. Jeśli nawet zapomnisz o spłacie karty otrzymasz bezpłatne przypomnienie
 • tabela opłat i prowizji