Zyskaj 150 zł za założenie lokaty w promocji Toyota Banku

Zgarnij premię 150 zł za założenie lokaty w Toyota Banku

Bankier.pl wspólnie z Toyota Bank zorganizował promocję, w której zyskać można aż 150 zł. Warunkiem zyskania nagrody jest złożenie wniosku poprzez stronę promocji w celu założenia lokaty Standard na 12 miesięcy z oprocentowaniem 2,5% w skali roku oraz zasilenie jej kwotą w wysokości od 5000 zł do 70 000 zł. Założoną lokatę należy utrzymać przez 270 dni. Do promocji można zarejestrować się do 23.06.2019 r.

Regulamin promocji: ,,Zgarnij premię z Lokatą Standard na 12 miesięcy Toyota Banku"

 • promocja rozpoczyna się od 27.05.2019 r. i trwa do 23.06.2019 r.
 • nagrodami w promocji są pieniężne premie w kwocie 150 zł 
 • promocja dotyczy Lokaty Standard na 12 miesięcy z oprocentowaniem 2,50%
 • w promocji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych uprawnione do zawarcia umowy o produkt banku, które nie posiadały i nie posiadają w okresie od 1.01.2018 r. do 26.05.2019 r. konta lub lokaty w banku
 • uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy organizatora, nierezydenci oraz członkowie ich najbliższych rodzin bądź osoby, które od 1.01.2018 r. do 26.05.2019 r. rozwiązały umowę z bankiem o prowadzenie konta bądź lokaty
 • aby uzyskać premię należy dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail
 • należy otworzyć stronę promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres e-mail  i poprawnie podać swoje dane osobiste
 • następnie trzeba podając swoje dane poprawnie wypełnić i przesłać do banku pełny wniosek online o produkt banku (lokatę) do którego zostanie przekierowany po aktywowaniu właściwego przycisku znajdującego się na stronie promocji 
 • składając wniosek o lokatę należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • składając wniosek trzeba również wyrazić zgodę na ujawnienie przez bank organizatorowi promocji faktu zawarcia umowy przez uczestnika i spełnienia przez uczestnika warunków regulaminu, które uprawniają do otrzymania premii w wysokości 150 zł
 • w terminie do 12.07.2019 r. od przesłania wniosku należy zawrzeć nie więcej niż jedną umowę o produkt bankowy przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zawarta umowa będzie miała charakter indywidualny (nie dopuszcza się zawierania umowy z drugą osobą) 
 • umowę należy podpisać za pośrednictwem kuriera
 • lokata powinna zostać zasilona przez uczestnika promocji na kwotę nie mniejszą niż 5 000 zł i nie wyższą niż 70 000 zł na okres 12 miesięcy
 • umowę o lokatę należy zachować przez okres 270 dni od daty jej zawarcia
 • wnioski składane z innego źródła niż strona promocji nie będą brane pod uwagę w zakresie wypłaty premii
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 30.04.2020 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail podany podczas rejestracji na stronie promocji 
 • wiadomość o przyznaniu nagrody zawierać będzie również hiperlink umożliwiający uczestnikowi przekierowanie na stronie promocji, gdzie uczestnik poda wymagane dane do otrzymania nagrody (numer rachunku bankowego)
 • premia zostanie przekazana na aktywny rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach promocji
 • regulamin
 • UWAGA: PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 4.06.2019 r. 

Lokata Standard na 12 miesięcy w Toyota Bank

 • oprocentowanie stałe: 2,50%
 • minimalna kwota lokaty: 5.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 70.000 zł
 • okres lokaty: 12 miesięcy
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłata 0,1 należnych odsetek