BGŻ Optima - 50 zł i 3,5% lokata bankowa dla nowych klientów

BGŻ Optima - lokata bankowa z 50 zł premią

Bank: BGŻ Optima
Czas: pierwsze 1.000 osób i nie dłużej niż do 31.12.2017r.
Lokata dla nowych klientów: oprocentowanie 3,50% na 3 miesiące do kwoty 20.000 zł lub 2,70% na 3 miesiące do kwoty 100.000 zł

BGŻ Optima oferuje lokatę wraz z dodatkową premią wynoszącą 50 zł. Premię otrzymają te osoby które nie miały konta w BGŻ Optima przez ostatnie 12 miesięcy. Lokata w promocji zakładana jest na 3 miesiące z oprocentowaniem 3,50% i kwotą nie mniejszą niż 1.000 zł i większą niż 20.000 zł. Dodatkowym warunkiem otrzymania premii jest to by po zakończeniu lokaty, środki pieniężne z lokaty były do 30 kwietnia 2018r. ulokowane na koncie oszczędnościowym.

Wraz z lokatą otwierane jest darmowe konto oszczędnościowe.

BGŻ Optima jest częścią banku BGŻ BNP Paribas S.A. a środki ulokowane na kontach podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100.000 euro.

50 zł premii za lokatę bankową w BGŻ Optima

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji lokat i nie dłużej niż do 31.12.2017r.
 • premię o wartości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31.12.2017r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • wniosek o lokatę wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • lokatę koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu lokaty i konta oszczędnościowego z ich polecenia
  • najpóźniej do 6.01.2018r. będziemy mieli już podpisaną umowę
  • lokatę otworzymy na kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł a przelew autoryzujący wykonamy w terminie 7 dni od dnia wskazania przez bank numeru rachunku na który ma być dokonana wpłata
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
  • otworzona lokata będzie utrzymana do końca okresu lokacyjnego tj. 3 miesięcy
  • po zakończeniu lokaty środki z tej lokaty będą utrzymywane na koncie oszczędnościowym do 15.04.2018r.  (tj. każdego dnia po zakończeniu lokaty bezkarnej w tym okresie saldo konta indywidualnego rachunku SMART będzie równe lub wyższe niż wysokość założonej lokaty bezkarnej)
 • najpóźniej do 30.04.2018r. otrzymamy od organizatora e-mail wraz z linkiem i kodem którym posłuży do zalogowania na stronie promocyjnej na której do 10.05.2018r. musimy uzupełnić niezbędne dane czyli wpisać numer rachunku oszczędnościowego SMART na który zostanie przelana premia
 • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do 30.04.2018r.
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego Rachunku SMART nie był posiadaczem takiego konta ani Konta Indywidualnego Rachunku Głównego w BGŻOptima

Lokata bezkarna 3,50% do 20.000 zł - nowi klienci banku

 • lokata tylko dla klientów nie posiadających konta oszczędnościowego indywidualnego w BGŻ Optima w okresie 12 miesięcy przed otwarciem lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 20.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 3,50%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: odsetki naliczone do dnia zerwania lokaty
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

Lokata bezkompromisowa 2,70% do 100.000 zł - nowi klienci banku

 • lokata tylko dla klientów nie posiadających konta oszczędnościowego indywidualnego w BGŻ Optima w okresie 12 miesięcy przed otwarciem lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 100.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 2,70%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: odsetki naliczone do dnia zerwania lokaty
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

Konto oszczędnościowe Smart - nowe środki dla wszystkich klientów

 • 2,5% oprocentowanie dla nowych środków do kwoty 150.00 zł
 • 1,5% oprocentowanie dla nowych środków powyżej kwoty 150.000 zł
 • 1,3% oprocentowanie dla pozostałych środków do kwoty 150.000 zł
 • 1,5% oprocentowanie dla pozostałych środków powyżej kwoty 150.000 zł
 • prowadzenie konta jak i wszelkie inne operacje za 0 zł

Nowe środki - dnia 12 października 2017r. odczytane zostało saldo na rachunkach (w tym lokaty). Wszystkie pieniądze, które będą nadwyżką nad kwotą salda z dnia 12 października 2017 r. są nowymi środkami i mogą pracować na 2,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym.