Konto oszczędnościowe Profit w Banku Millennium

 Bank: Bank Millennium
Czas: wpłacić pieniądze do 13.01.2018r.
Konto oszczędnościowe: 2,5% do kwoty 100.000 zł, 1,7% dla pozostałych środków - 3 miesiące

W Banku Millennium trwa promocja konta oszczędnościowego Profit. W ramach promocji otrzymać możemy 2,5% przez 3 miesiące do kwoty 100.000 zł. Promocja przeznaczona jest dla nowych i obecnych klientów banku.

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych.

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku do kwoty 100.000 zł i 1,7% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 100.000 zł od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie Promocji, która trwa do 13.01.2018r.

Można korzystać z jednej promocji dla Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Nowe Środki – środki wpłacone na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania zaangażowania, nie później jednak niż do końca okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego, które stanowią nadwyżkę nad saldem progowym Konta Oszczędnościowego Profit oraz jednocześnie nadwyżkę nad saldem progowym łącznego zaangażowania.

Saldo progowe Konta Oszczędnościowego Profit – saldo na Koncie Oszczędnościowym Profit
ustalone na Dzień badania zaangażowania.

Saldo progowe łącznego zaangażowania - saldo łącznego zaangażowania klienta w Banku,
obliczone na koniec dnia 14 października 2017r. („Dzień badania zaangażowania”)

Łączne zaangażowanie – suma sald rachunków technicznych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych lokat terminowych i inwestycyjnych prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta w PLN (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych), z uwzględnieniem ujemnych sald na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, wynikających z wykorzystania limitu na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym).

Przykład:

Dnia 14.10.2017r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 10.000 zł.

Wpłacamy 120.000 zł. Razem mamy 130.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,5%

Kwota 20.000 zł dostaje oprocentowanie 1,7%

Kwota 10.000 zł dostaje oprocentowanie standardowe 0,9%

Przykład 2:

Dnia 14.10.2017r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 0 zł.

Wpłacamy 250.000 zł. Razem mamy 250.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,5%

Kwota 150.000 zł dostaje oprocentowanie 1,7%

Obecne oprocentowanie poza promocją:

Do 50.000 zł - 0,60%

Od 50.000 zł do 100.000 zł - 0,70%

Od 100.000 zł do 250.000 zł - 0,90%

Od 250.000 zł do 500.000 zł - 1,00%

Ponad 500.000 zł - 1,10%

Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1.000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1.000 zł.

Comments powered by CComment