200 zł do wydania na wczasy.fly.pl za lokatę w Idea Bank

Fly.pl - bon 200 zł za otworzenie lokaty Idea Bank

Bank: Idea Bank
Wartość premii: 200 zł

Czas: lokata dla nowych klientów i nie krócej niż do 31.12.2017r.
Lokata dla nowych klientów: oprocentowanie od 2,50% do 4,00% od 1 miesiąca do 3 miesięcy i 25.000 zł

Idea Bank ponownie promuje lokaty dla nowych klientów wprowadzając promocję w której otrzymać możemy bon o wartości 200 zł do wydania na stronie wczasy.fly.pl. Lokatę otworzymy bez obowiązku posiadania konta osobistego w Idea Banku i będzie ona dostępna do 31 grudnia 2017r. Istotne jest jednak to, że lokatę może założyć tylko nowy klient banku (odpadają również klienci Lion's Bank który należy do Idea Bank).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunki regulaminu promocji

 • promocja trwa do 31 grudnia 2017r.
 • wniosek o lokatę wysyłamy ze strony promocyjnej
 • promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku 
  Nowy Klient – osoba fizyczna, działającą w charakterze konsumenta, która do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie lokaty nie zawarła z Idea Bank umowy produktowej lub nie złożyła wniosku w rozumieniu regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w  Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.ideabank.pl albo regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl.
 • pieniądze na otworzoną lokatę musimy wpłacić w przeciągu 5 dni
 • bon otrzymamy jeśli nie zerwiemy lokaty do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiło założenie lokaty
 • numer telefonu podany na stronie promocyjnej musi być zgody z podanym podczas składania wniosku o lokatę
 • bank dokona weryfikacji spełnienia warunków promocji do piątego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji

Po spełnieniu warunków promocji otrzymamy:

 • 200 zł bon do wykorzystania na stronie wczasy.fly.pl
  • bon przekazany będzie w postaci kodu alfanumerycznego w formie wiadomości SMS
  • bon nie jest imienny można więc go przekazać drugiej osobie
  • bon należy zrealizować najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
  • termin realizacji usługi turystycznej nie może być późniejszy niż 31 grudzień 2018r.
  • kupony nie mogą być łączone, podczas jednej transakcji możemy wykorzystać maksymalnie 1 kupon

Lokata Happy do 4% w Idea Bank

 • lokata w Idea Bank <- wniosek
 • promocyjna lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 10.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 1 lub 3 miesiące
 • oprocentowanie:
  • 4,00% dla lokaty na 2 miesiące
  • 3,50% dla lokaty na 3 miesiące
  • 3,00% dla lokaty na 1 miesiąc
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

Lokata Happy Pro do 3,50% w Idea Bank

 • lokata Happy Plus w Idea Bank <- wniosek
 • lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 10.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 100.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie:
  • 3,50% dla środków od 10.000 do 25.000 zł
  • 2,70% dla środków od 25.000 do 100.000 zł
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony