200 zł do wydania na wczasy.fly.pl za lokatę w Idea Bank

Fly.pl - bon 200 zł za otworzenie lokaty Idea Bank

Bank: Idea Bank
Wartość premii: 200 zł

Czas: lokata dla nowych klientów i nie krócej niż do 08.07.2017r.
Lokata dla nowych klientów: oprocentowanie od 2,50% do 4,00% od 1 miesiąca do 3 miesięcy i 25.000 zł

Idea Bank ponownie promuje lokaty dla nowych klientów wprowadzając promocję w której otrzymać możemy bon o wartości 200 zł do wydania na stronie wczasy.fly.pl. Lokatę otworzymy bez obowiązku posiadania konta osobistego w Idea Banku i będzie ona dostępna nie krócej niż do 8 lipca 2017r. Istotne jest jednak to, że lokatę może założyć tylko nowy klient banku (odpadają również klienci Lion's Bank który należy do Idea Bank).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Bon 200 zł do wykorzystania na fly.pl

 • promocja trwa do odwołania i nie krócej niż do 8 lipca 2017r.
 • wniosek o lokatę wysyłamy ze strony promocyjnej
 • promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku 
  Nowy Klient – osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta, która do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie Lokaty nie zawarła z Bankiem umowy produktowej lub nie złożyła wniosku w  rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.ideabank.pl albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl.
 • pieniądze na otworzoną lokatę musimy wpłacić w przeciągu 5 dni
 • bon otrzymamy jeśli nie zerwiemy lokaty do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiło założenie lokaty
 • numer telefonu podany na stronie promocyjnej musi być zgody z podanym podczas składania wniosku o lokatę
 • bank dokona weryfikacji spełnienia warunków promocji do piątego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji

Po spełnieniu warunków promocji otrzymamy:

 • 200 zł bon do wykorzystania na stronie wczasy.fly.pl
  • bon przekazany będzie w postaci kodu alfanumerycznego w formie wiadomości SMS
  • bon nie jest imienny można więc go przekazać drugiej osobie
  • bon należy zrealizować najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
  • termin realizacji usługi turystycznej nie może być późniejszy niż 31 grudzień 2018r.
  • kupony nie mogą być łączone, podczas jednej transakcji możemy wykorzystać maksymalnie 1 kupon

4,00% Lokata Happy

 • lokata w Idea Bank <- wniosek poza promocją
 • promocyjna lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 10.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 1-3 miesiące
 • oprocentowanie:
  • 4,00% dla lokaty na 2 miesiące
  • 3,50% dla lokaty na 3 miesiące
  • 3,00% dla lokaty na 1 miesiąc
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

2,50% Lokata Happy Plus

 • lokata Happy Plus w Idea Bank <- wniosek poza promocją
 • lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 10.000,01 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 100.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 2,50%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

3,00% Lokata Happy Pro poza promocją

 • lokata Happy Plus w Idea Bank <- wniosek
 • lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 25.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 3,00%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

Regulamin promocji.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony