Getin Bank - konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem 2,50%

Getin Bank - konto oszczędnościowe
promocyjne oprocentowanie 2,50%

Bank: Getin Bank
Nagroda: oprocentowanie do 2,50%
Czas na wysłanie wniosku: do 31.05.2017r.
Warunek: otworzyć konto oszczędnościowe

Getin Bank oferuje 2,5% na koncie oszczędnościowym dla tych osób które otworzą konto oszczędnościowe wraz z kontem osobistym. Jeśli nie zdecydujemy się otwierać konta osobistego to bank przyznam nam oprocentowanie w wysokości 2,1%. W obu przypadkach podwyższone oprocentowanie obejmuje kwotę 100.000 zł i ważne jest przez 4 miesiące. Konta w promocji można otwierać do końca maja 2017r. 

 spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunki otrzymania podwyższonego oprocentowania

 • wnioski o konto oszczędnościowe możemy składać najpóźniej do 31.05.2017r.
 • w promocji mogą wziąć udział nowi i obecni klienci banku którzy od 1.01.2016r. nie posiadali konta oszczędnościowego w Getin Bank
 • podwyższone oprocentowanie naliczane jest do kwoty 100.000 zł (pozostałe środki pieniężne oprocentowane są stawką standardową)
 • podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy a jeśli wniosek o konto wysłano przez stronę internetową to czas liczony od dnia w którym aktywowaliśmy konto
 • odsetki wypłacane są co miesiąc
 • w promocji maksymalnie można otworzyć jedno konto
 • otwierając konto należy wyrazić zgodę na otrzymywanie wyciągu elektronicznego, bankowość elektroniczną oraz zgody marketingowe (osoby które mają już produkt w Getin Bank i wyraziły wcześniej zgodę na bankowość elektroniczną oraz marketingową ten warunek mają już spełniony poza otrzymywaniem wyciągu elektronicznego do nowo otwartego konta)

Nowy klient banku - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia poprzedzającego dzień okresu przystąpienia do oferty nie posiadała żadnego produktu bankowego w Getin Bank.

Dotychczasowy klient banku - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia poprzedzającego dzień okresu przystąpienia do oferty nie posiadała konta oszczędnościowego w Getin Bank i jednocześnie nie jest nowym klientem. Klientem takim może być np. osoba która ma konto osobiste bez konta oszczędnościowego, osoba która posiada w Getin Bank lokatę, kredyt, kartę kredytową nie posiadając jednocześnie konta oszczędnościowego i osobistego

Oprocentowanie w promocji

 • oprocentowanie promocyjne do 100.000 zł (pozostała kwota oprocentowanie standardowe)
 • oprocentowanie promocyjne naliczane jest prze 4 pierwsze miesiące
 • nowi klienci banku:
  • 2,50% - jeśli konto oszczędnościowe otworzono z kontem osobistym
  • 2,10% - jeśli konto oszczędnościowe nie otworzono z kontem osobistym
 • obecni klienci banku:
  • 2,20% - jeśli konto oszczędnościowe otworzono z kontem osobistym lub konto osobiste już mamy
  • 1,60% - jeśli konto oszczędnościowe nie otworzono z kontem osobistym i konta osobistego nie mamy

Regulamin

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

 

promocja - konto oszczędnościowe w Getin Bank