Lokata z premią w Toyota Bank

Lokata z premią i kontem Toyota Bank
2,50% + 2,30% + 140 zł premii

Bank: Toyota Bank
Nagroda: 140 zł
Czas na wysłanie wniosku: do 08.03.2017r.
Warunek: założyć lokaty na min. 5.000zł + 5.000zł oraz konto osobiste

Ponownie wystartowała promocja Agory S.A. i Toyota Bank. Do zdobycia jest 140zł (dla nowych klientów) i 70zł (dla obecnych klientów) za otworzenie lokaty bankowej oraz konta osobistego (nowi klienci). Kolejny raz spotykamy się z system poleceń dzięki któremu dodatkowo zdobyć można maksymalnie 250zł.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

> strona promocyjna <

Promocja została podzielona na 2 części. Pierwszą z nich jest „Duet lokat” drugą zaś „Polecaj i zarabiaj”.

Nowi klienci banku - 140 zł premii

 • nowy klient banku według regulaminu to osoba która od 1 stycznia 2016r. do 14 lutego 2017r. nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Bank
 • najpóźniej do 8 marca 2017r. na stronie promocyjnej należy zarejestrować swój udział w promocji wpisując adres email
 • należy wyrazić zgodę na informacje handlowe i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • po rejestracji na stronie promocyjnej należy kliknąć w utworzony link który przekieruje na stronę Toyota Bank
 • nowi klienci wypełniają wniosek o otworzenie Konta Jedynego
 • w przeciągu 2 dni roboczych pracownik Toyota Bank skontaktuje się z nowym klientem aby potwierdzić rejestrację i umówić wizytę kuriera celem podpisania umowy
 • nie później niż do 15 kwietnia 2017r. należy poprzez system bankowości elektronicznej otworzyć:
  • min. 1 lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na min. 5.000zł
  • oraz min. 1 lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na min. 5.000zł
 • nowo otwarte lokaty nie mogą być zerwane przez najbliższe 90 dni
 • nowo otwarte konto do dnia wypłaty premii tj. 25 sierpnia 2017r. nie może zostać zamknięte
 • do 31 lipca 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 10 sierpnia 2017r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 25 sierpnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • nowi klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 140zł premii

Obecni klienci banku - 70 zł premii

 • obecny klient banku według regulaminu to osoba która posiada Konto Jedyne w Toyota Bank otwarte w ramach poprzednich promocji z Agorą (§3 punkt 1i regulaminu)
 • najpóźniej do 8 marca 2017r. na stronie promocyjnej należy zarejestrować swój udział w promocji wpisując adres email
 • należy wyrazić zgodę na informacje handlowe i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • nie później niż do 15 kwietnia 2017r. należy poprzez system bankowości elektronicznej otworzyć:
  • min. 1 lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na min. 5.000zł
  • oraz min. 1 lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na min. 5.000zł
 • nowo otwarte lokaty nie mogą być zerwane przez najbliższe 90 dni
 • lokaty muszą być utworzone z nowych środków pieniężnych zwiększających saldo depozytów na dzień 14 luty 2017r. przykład: posiadaliśmy tego dnia na koncie i lokatach 20.000zł, nowe lokaty zakładamy wpłacając dodatkowe 5.000zł + 5.000zł
 • suma nowych lokat w wysokości min. 10.000 zł oraz saldo depozytów na dzień 14 lutego 2017r.  nie może zostać pomniejszone przez 30 dni licząc od dnia założenia ww. lokat, przykład: 14 lutego posiadaliśmy na koncie i lokatach 15.000zł. 1 marca otwieramy dwie promocyjne lokaty i od tego dnia przez 30 dni musimy utrzymywać na saldzie min. 25.000zł (15.000 + 5000 + 5000)
 • konto do dnia wypłaty premii tj. 25 sierpnia 2017r. nie może zostać zamknięte
 • do 31 lipca 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 10 sierpnia 2017r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 25 sierpnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • w promocji nie mogą wziąć udziału te osoby które w okresie od 1 stycznia 2016r. do 14 lutego 2017r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego
 • obecni klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 70 zł premii

Polecaj konto i zgarnij 250 zł premii

 • można być jednocześnie poleconym i polecającym
 • w promocji mogą wziąć udział nowi i obecni klienci banku (definicja klientów została przedstawiona powyżej)
 • poleconym może być osoba która od 1 stycznia 2016r. do 14 lutego 2017r. nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Bank
 • polecający do 8 marca 2017r. na stronie promocyjnej generuje kod który wysyła poleconemu
 • polecony przed złożeniem wniosku o Konto Jedyne na stronie promocyjnej wpisuje otrzymany kod oraz imię, nazwisko i adres email polecającego które polecający podał na stronie promocyjnej
 • polecający otrzyma premię jeśli on oraz osoba polecona weźmie udział w ww. opisanej promocji
 • za poleconą osobę bank przyzna nam 50zł premii, z zastrzeżeniem że maksymalnie można polecić 5 osób co razem daje 250zł
 • do 31 lipca 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 10 sierpnia 2017r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 25 sierpnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • w promocji nie mogą wziąć udziału te osoby które w okresie od 1 stycznia 2016r. do 14 lutego 2017r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego

Plan Depozytowy na 160 dni - lokata 2,50 %

 • oprocentowanie stałe: 2,50%
 • minimalna kwota lokaty: 3.000zł - w promocji należy założyć lokatę na 5.000zł
 • maksymalna kwota lokaty: 13.000zł
 • maksymalna ilość lokat: 10
 • okres lokaty: 160 dni
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: brak odsetek

Depozyt Plus na 12 miesięcy - lokata 2,30 %

 • oprocentowanie stałe: 2,30%
 • minimalna kwota lokaty: 5.000zł - w promocji należy założyć lokatę na 5.000zł
 • okres lokaty: 12 miesięcy
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: odsetki w wysokości 0,1 należnych odsetek

Konto Jedyne - główne opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu, kartą debetową dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400zł (pobierane jest 2,49zł ale jednocześnie następuje zwrot 2,49zł)
 • 0 zł - jeśli nie spełniliśmy ww. warunku to bank w ramach promocji zwraca opłatę za prowadzenie konta w tych miesiącach w których otwarte są min. 2 ww. lokaty (nie dłużej jednak niż do końca 2017r.)
 • 2,49 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych

Regulamin promocji.

> strona promocyjna <