BGŻ Optima - 2,3% konto oszczędnościowe i 3% lokata bankowa

Konto oszczędnościowe na 2,3%
i lokata na 3% w BGŻ Optima

BGŻ Optima opublikował dzisiaj oprocentowanie konta oszczędnościowego dla nowych środków. Nowe oprocentowanie wynosi 2,3% do kwoty 150.000zł. Osoby które nie miały konta w BGŻ Optima przez ostatnie 12 miesięcy mogą dodatkowo otworzyć lokatę z oprocentowaniem 3,0% na 3 miesiące do kwoty 20.000zł lub 2,5% na 3 miesiące do kwoty 100.000. BGŻ Optima jest częścią banku BGŻ BNP Paribas S.A. a środki ulokowane na kontach podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100.000 euro.

BGŻ Optima - konto oszczędnościowe

 • obecne oprocentowanie 2,3% do 150.000zł dla nowych środków
 • 1,7% dla kwot powyżej 150.000zł dla pozostałych środków
 • 1,50% oprocentowanie standardowe
 • prowadzenie konta jak i wszelkie inne operacje za 0 zł
 • brak kart do konta

Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku głównym, stanowiących nadwyżkę nad saldem początkowym rachunku głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 13 lutego 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.), gdzie:

 • przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia 31 stycznia 2017r.,
 • przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”.

Jeśli nie posiadaliśmy konta oszczędnościowego i lokaty w BGŻ Optima na dzień 31 stycznia 2017r. to wszystkie wpłacone teraz pieniądze traktowane będą jako nowe środki.

3% lokata bezkarna

 • lokata tylko dla klientów nie posiadających konta oszczędnościowego indywidualnego w BGŻ Optima w okresie 12 miesięcy przed otwarciem lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 20.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 3,00%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: odsetki naliczone do dnia zerwania lokaty
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

2,5% lokata bezkompromisowa

 • lokata tylko dla klientów nie posiadających konta oszczędnościowego indywidualnego w BGŻ Optima w okresie 12 miesięcy przed otwarciem lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 100.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 2,50%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: odsetki naliczone do dnia zerwania lokaty
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta

Sprawdź również: