Lokata 3,2% do 50.000zł na 60 dni w Credit Agricole

Lokata w Credit Agricole

Bank: Credit Agricole
Czas: do 31.12.2017r.
Warunek: otworzyć lokatę, zadeklarować wpływ na konto
Lokata: 3,20% na 60 dni do 50.000 zł

Credit Agricole oferuje lokatę powitalną którą można otworzyć w ciągu 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku bankowego. Lokatę otworzymy na 60 dni i kwotę nie większą niż 50.000zł. Minusem promocji jest to, że aby do niej przystąpić trzeba będzie udać się do placówki bankowej.

Lokata powitalna w Credit Agricole

 • konta biorące udział w promocji: 1 Konto, Konto Prostooszczędzające, Konto Prostooszczędzające Plus, Konto Prostooszczędzające Premium
 • czas na otwarcie lokaty mamy do 31.12.2017r.
 • z oferty skorzystamy jeśli:
  • posiadamy jedno z ww. kont nie dłużej niż 6 miesięcy (jeżeli nie mamy konta to możemy je otworzyć)
  • mamy dostęp do bankowości internetowej Credit Agricole
  • posiadamy kartę debetową Credit Agricole
  • zadeklarujemy i zapewnimy stały wpływ na konto w kwocie nie mniejszej niż 500zł

Warunek zapewnienia stałych Wpływów na Konto uważa się za spełniony, jeżeli klient:

 • przelewa lub będzie przelewał wynagrodzenie lub - jeśli środki z tytułu wynagrodzenia nie są aktualnie przelewane na Konto - złoży „Deklarację stałego zasilania konta” lub „Zlecenie przekazywania środków”,
 • w każdym miesiącu kalendarzowym korzystania z Oferty na Konto wpłynie wynagrodzenie lub kwota zadeklarowana w „Deklaracji stałego zasilania konta”

Wpływ na Konto - suma transakcji uznaniowych w ramach konta, wynikających z przelewów na prowadzony w ramach konta rachunek główny, z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłaty z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Strona 2 z 7 Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta

Wynagrodzenie - wpływ środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków.

Parametry lokaty

 • kwota lokaty: 1.000 zł - 50.000 zł
 • oprocentowanie: stałe podwyższone o 2,5% co razem daje 3,20%
 • okres: 60 dni
 • maksymalnie jedna lokata na osobę

Regulamin.