Kredyt bez wychodzenia z domu online w Santander Consumer Bank

Kredyt online w Santander bez konieczności odwiedzania placówki banku

W Santander Consumer Bank można wziąć kredyt przez internet. Bank umożliwia wzięcie kredytu w wysokości od 500 zł do 30 000 zł, który można otrzymać dopełniając formalności na odległość elektronicznie. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,20%. Takie oprocentowanie oferuje większość konkurencyjnych banków. 

Kredyt gotówkowy przez internet w Santander Consumer Bank 

Korzyści: 

 • wygoda - kredyt weźmiesz szybko bez wychodzenia z domu
 • proste i jasne zasady
 • rata dopasowana do możliwości Kredytobiorcy
 • oprocentowanie stałe dostępne od 3 do 48 rat, oprocentowanie zmienne powyżej 49 raty
 • oszczędność czasu - wystarczy kilka klików by pieniądze znalazły się na koncie - maksymalnie trwa to 24 godziny
 • klient ma pełen dostęp do dokumentacji elektronicznej, dzięki temu można je przeczytać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze 
 • prosto - weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie przelewu zwrotnego w wysokości 1 zł 
 • minimalna kwota kredytu: 500 zł 
 • maksymalna kwota kredytu: 30 000 zł 
 • liczba rat od 3 do 60 

 

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
 • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela

 oraz

2. Zaświadczenie o dochodach:

 • umowa o pracę
 • renta/emerytura
 • działalność gospodarcza
 • gospodarstwo rolne pozostałe 
 • umowy cywilno-prawne

 Dodatkowo jeden z dokumentów: 

 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • zaświadczenie/decyzja wystawione przez ZUS lub pracodawcę o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zaświadczenie dot. wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów/przychodów
 • zestawienie sporządzone na podstawie KPiR lub wydruk KPiR, Rachunek Zysków i Strat, Bilans z księgi, Zestawienie Obrotów, wyliczenie zaliczki podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub inne wydruki z systemów księgowych zawierające komplet informacji analogiczny jak wymienione dokumenty
 • KPiR w formie kopii stron lub podsumowania ręcznie prowadzonej książki przychodów i rozchodów
 • aktualna decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku/wymiarze zaliczek na podatek dochodowy lub dowód opłaty minimum 1 zaliczki na podatek dochodowy do US raz na 3 miesiące w okresie ostatnich 6 miesięcy (dotyczy również działów specjalnych produkcji rolnej)
 • przekazy pocztowe, wyciągi, zaświadczenia lub inne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 6 ostatnich miesiącach (minimum 1 wpływ zaliczki na podatek dochodowy do US raz na 3 miesiące w okresie 6 ostatnich miesięcy, dokument akceptowany wyłączenie dla osób rozliczających się z US na zasadach ogólnych)
 • Ewidencja Przychodów/podsumowanie Ewidencji Przychodów lub dokument o przychodach zawierający obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego dokumentujące minimum jeden wpływ/przychód raz na 3 miesiące w okresie 6 ostatnich miesięcy
 • minimum 1 Deklaracja VAT-7, VAT -7K raz na 3 miesiące z okresu ostatnich 6 miesięcy lub Rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowania dokumentujące minimum jeden wpływ/przychód raz na 3 miesiące w okresie minimum 6 ostatnich miesięcy (dokumenty dotyczą również rolników bez rachunkowości rolnej)
 • PIT36, 36L, 28

Przykład reprezentacyjny

 Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.06.2021 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące:

stała stopa oprocentowania kredytu: 7,20% , całkowity koszt kredytu: 5168,69 zł obejmuje: prowizję: 3187,72 zł, odsetki: 1969,98 zł , opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 25,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 9603,37 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 12802,08 zł; wysokość 47 miesięcznych równych rat 307,75 zł, ostatnia rata w wysokości 307,81 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 11,99 zł.

Jak wziąć kredyt online ?