Kosmiczna oferta pożyczki w Alior Bank

Kosmiczna oferta pożyczki w Alior Bank

Alior Bank do swojej oferty wprowadził kosmiczną pożyczkę. Trzeba przyznać, że reklama z latającym spodkiem przykuwa uwagę i jest zupełnie inna niż oferty konkurencyjnych banków. Kosmiczna oferta to pożyczka z 0% oprocentowaniem dla klientów, którzy mają konto osobiste wraz z kartą debetową bądź zdecydują się je założyć. Pożyczkę można wziąć od kwoty 500 zł do 20 000 zł na okres spłaty do 24 miesięcy. Klienci, którzy posiadają bądź otworzą konto w Alior Banku powinni co miesiąc zapewniać wpływ w wysokości minimum 1500 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 300 zł miesięcznie. Jeżeli klient nie spełni warunków w danym miesiącu to oprocentowanie pożyczki wyniesie 9%. Aktualnie bank prowadzi inną promocję, którą warto połączyć by promocja pożyczki była naprawdę atrakcyjna. Warto założyć konto Jakże Osobiste w promocji, w której zyskać można 200 zł. Po założeniu konta warto skorzystać z promocji kosmicznej oferty.  Promocja pożyczki trwa do 31.12.2019 r. 

Kosmiczna oferta pożyczka w Alior Bank

 • minimalna kwota pożyczki: 500 zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 20 000 zł
 • oprocentowanie: 0% pod warunkiem posiadania konta osobistego wraz z kartą i aktywne korzystanie z niego - co miesiąc na konto należy zapewnić wpływ w wysokości minimum 1500 zł oraz dokonać transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł miesięcznie
 • oprocentowanie 0% trwa przez pierwsze trzy miesiące, jeśli klient aktywnie korzysta z konta to znaczy wykonuje wymagane transakcje i zapewnia wpływ na konto, to oprocentowanie nadal wynosi 0%
 • okres kredytowania od 3 miesięcy do 24 miesięcy

Regulamin promocji

 • oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.
 • promocja jest dostępna dla klientów, którzy spełnią warunki: a) posiadają konto i kartę debetową bądź zawrą umowę o kartę i konto do 31.12.2019 r b) złożą wniosek o pożyczkę, kredyt w placówce bądź przez internet do 31.12 c) podpiszą umowę o kredyt
 • klient może skorzystać z oferty promocyjnej tylko raz
 • w przypadku odstąpienia od zawartej umowy o pożyczkę, klient nie ma możliwości ponownego ubiegania się o pożyczkę w ramach oferty promocyjnej
 • w przypadku kilku klientów ubiegających się o pożyczkę/kredyt wspólnie, jeśli jeden z nich skorzystał już z oferty promocyjnej nie będzie ona dostępna
 • maksymalna kwota pożyczki/kredytu wynosi 20 000 zł
 • okres kredytowania wynosi od 4 do 24 miesięcy
 • prowizja za udzielenie pożyczki wynosi: 7,9%
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi 7,9% od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki  do dnia spłaty 3 raty pożyczki wynikającej z harmonogramu spłat
 • do każdego kolejnego miesięcznego okresu spłaty oprocentowanie zostanie podniesione do wysokości 9,99%, chyba, że co najmniej jeden z klientów będący stroną umowy o pożyczkę/kredyt spełni łącznie następujące warunki: a)zapewni w danym miesiącu jednorazowy wpływ na konto w wysokości minimum 1500 zł z rachunku prowadzonego w innym banku lub z rachunku dla Klientów Biznesowych prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na rachunek nie są traktowane polecenia przelewu otrzymane z rachunków dla klientów indywidualnych  prowadzonych w ramach T-Mobile usługi bankowe oraz rachunków dla klientów indywidualnych i klientów biznesowych prowadzonych w kantorze walutowym Alior Banku), z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie ma zastosowania, gdy co najmniej jeden z klientów nie ukończył 26 roku życia b) dokona w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę minimum 300 zł
 • bank będzie weryfikował spełnienie warunków w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego po miesiącu uruchomienia pożyczki
 • oprocentowanie nie będzie przekraczać wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art.359 kodeksu cywilnego
 • zmienione oprocentowanie będzie każdorazowo obowiązywać od następnego dnia po dacie płatności najbliższej raty spłaty pożyczki/kredytu wynikającej z harmonogramu spłat 
 • w przypadku zmiany oprocentowania, bank powiadomi klienta, o tym fakcie przesyłając nowy harmonogram spłat listownie na adres korespondencyjny oraz poprzez system bankowości internetowej
 • daty płatności rat pożyczki będą przypadać na 15 dzień miesiąca, jeżeli termin przypada w sobotę lub dzień ustawowy uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata raty nastąpi w najbliższym dniu roboczym

Przykład reprezentatywny

 • całkowita kwota kredytu: 4015 zł
 • oprocentowanie stałe: 0%
 • prowizja: 7,9% - 344,41 zł
 • odsetki: 0 zł
 • 0 zł opłata miesięczna za konto osobiste 
 • 0 zł opłata miesięczna za obsługę karty
 • ilość rat: 20
 • wysokość raty: 217,98 zł

Jak skorzystać z pożyczki ?

 • wyślij wniosek (jeśli posiadacz konto osobiste w Alior Banku)
 • jeśli nie posiadasz konta to otwórz je w ramach promocji z premią do 200 zł (wniosek o konto)