Pożyczka w Banku Millennium - 3,2,1

3,2,1 - pożyczka w promocji w Banku Millennium

Bank: Millennium Bank
Czas trwania promocji: 
do 12.05.2017r.
Oprocentowanie: 
3%
Prowizja: 
2%
Kredyt: 
w promocji na okres 12 miesięcy

Bank Millennium do 12.05.2017r. oferuje pożyczkę gotówkową w promocji. Przy kredycie na 12 miesięcy przyjdzie nam zapłacić tylko 2% prowizji, 3% odsetek oraz 3,6% ubezpieczenia liczonego od kwoty kredytu wraz z prowizją. Minusem promocji jest dość krótki okres spłaty kredytu, który wynosi tylko 12 miesięcy oraz to, że pożyczka udzielana jest tym osobom które przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadały pożyczki w Millennium Bank.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Pożyczka w promocji Millennium Bank

 • promocja "Pożyczka 3,2,1"
 • wniosek o pożyczkę wysyłamy nie później niż do 12.05.2017r.
 • pożyczka oferowana jest wraz z ubezpieczenie, które według wzoru na 12 miesięcy kosztować nas będzie 3,6% (szczegóły poniżej)
 • pożyczka w promocji udzielana jest z:
  • oprocentowaniem: 3%
  • prowizją: 2%
  • okresem spłaty: 12 miesięcy
 • z promocji "Pożyczka 3,2,1" będziemy mogli skorzystać tylko jeden raz oraz nie będziemy mogli z niech skorzystać jeśli przez ostatnie 12 miesięcy (liczone od dnia złożenia wniosku) posiadaliśmy pożyczkę w Millennium Bank

Jaki jest koszt ubezpieczenia pożyczki ?

W regulaminie znajdziemy zapis: "...zawrą umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka".

Według taryfy składek do załącznika "WU Bezpieczna Pożyczka" ubezpieczenie wylicza się według wzoru:

 • składka = S x M x PNS

gdzie:

 • S - współczynnik składki, wynoszący 0,3%
 • M - liczba miesięcy trwania Umowy Ubezpieczenia
 • PNS - podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej, którą jest:
 • a. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Pożyczki – całkowita kwota Pożyczki, powiększona o kwotę prowizji (o ile jest kredytowana),
 • b. dla Pożyczkobiorców zawierających Umowy Ubezpieczenia po zawarciu Umowy Pożyczki – kwota salda zadłużenia pozostałego do spłaty na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia,
 • c. w przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki – kwota bieżącego salda zadłużenia na dzień zawarcia aneksu do Umowy Pożyczki przedłużającego okres spłaty.

Jak wyliczyć opłaty w pożyczce 3,2,1 ?

 • składka = 0,3% * 12 * (kwota pożyczki + 2% prowizja)
  0,3% * 12 to w naszym przypadku 3,6%, można więc użyć wzoru:
  3,6% *(kwota pożyczki + 2% prowizja)
 • np. dla pożyczki 10.000 = 0,3%*12*(10.000+200)=367,20zł

Podsumowanie:

Pożyczkę w promocji weźmiemy na dobrych warunkach, w których przyjdzie nam zapłacić: 3% oprocentowanie, 2% prowizję, oraz 3,6% koszt ubezpieczenia. Minusem promocji jest jednak krótki czas na który jest udzielana, czyli 12 miesięcy.

Według moich obliczeń pożyczka na 10.000zł i 12 miesięcy w promocji powinna nas kosztować:

 • 200 zł - prowizja
 • 367,20 zł - ubezpieczenie
 • 166,51 zł - odsetki
 • razem: 733,71 zł

Regulamin.

> pożyczka w Millennium Bank  <

pożyczka w promocji w Banku Millennium