Otwórz konto firmowe w PEKAO i zyskaj do 1200 zł premii

Otwórz konto firmowe w Bank Pekao i odbierz do 1200 zł premii 

Niedawno wystartowała promocja: ,,1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę" dla konta firmowego Konto Przekorzystne Biznes. W promocji zyskać można do 1200 zł premii. Niezależnie od spełnienia warunków promocji klient za podpisanie umowy o prowadzenie konta oraz karty debetowej Visa Buisness otrzyma opłatę za prowadzenie konta w wysokości 0 zł oraz opłatę za użytkowanie karty debetowej w wysokości 0 zł przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

Regulamin promocji

 • z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. 

 

Za co naliczana jest premia ?

100 zł - w okresie trwania promocji dokonanie z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez Bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24/ aplikacji PeoPay, pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie się do ZUS) oraz rozpoczęcie przez firmę działalności (status w CEIDG ,,aktywny")

100 zł - przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes wykonanie w każdym miesiącu minimum:

 • 1 przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł oraz 
 • 1 przelewu, innego niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay, na kwotę 100 zł oraz 
 • 1 transakcji bezgotówkowej, na kwotę min. 100 zł kartą debetową Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes

50 zł - wpływy na Konto Przekorzystne Biznes, na sumę min. 5 tysięcy złotych miesięcznie w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes

50 zł - zawarcie w okresie trwania promocji umowy rachunku Konta Przekorzystnego Biznes poprzez:

 • podstronę internetową Banku (online) a dla posiadaczy konta osobistego w Banku Pekao poprzez: a) bankowość elektroniczną Pekao24 b) aplikację PeaoPay c) przez konsultanta na infolinii Banku Pekao 

200 zł - zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy, pod warunkiem przyjęcia w nim, przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku Konto Przekorzystne Biznes, płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie

200 zł - wykonanie transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku na łączną kwotę stanowiącą równowartość min. 20 000 zł w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes

100 zł - zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes minimum 1 przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1000 zł miesięcznie 

Zawarcie pierwszej umowy o kredyt lub pożyczkę z gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME LUB EFI EaSI lub kartę kredytową Visa Business w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes:

200 zł - na kwotę minimum 20 000 zł 

300 zł - na kwotę minimum 50 000 zł 

400 zł - na kwotę minimum 100 000 zł 

 

Jako wpływy rozumie się przychodzy pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w banku lub poza bankiem. 

Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystycznego, kantory, TAXI, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji, produkcja broni i amunicji.

Bank wypłaci premię na Konto Przekorzystne Biznes uczestnika promocji po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa oraz warunków promocji określonych w regulaminie. 

 

Gwarantowane 0 zł za obsługę przez 12 miesięcy

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty
 • 0 zł za przelewy mobilne

Koszt prowadzenia konta po okresie 12 miesięcy

 • 0 zł za kartę pod warunkiem dokonania transakcji na kwotę min. 300 zł miesięcznie
 • 0 zł za konto jeśli zostanie spełniony jeden z warunków:
 • 1/ wpływy na rachunek klienta w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta)
 • 2/ z rachunku zostanie wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US
 • 3/ na rachunek zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank
 • 4/ na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku
 • 5/ z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing