Zgarnij 600 zł premii w promocji konta firmowego Konto Mój Biznes w Bank Millennium

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj 600 zł premii

Konto Mój Biznes to idealne konto dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla wspólników spółek cywilnych. W ramach promocji z Konta Biznes można korzystać za darmo przez okres 24 miesięcy. Po tym okresie klient nie zapłaci za konto pod warunkiem, że minimum raz w miesiącu wykona przelew do ZUS lub US bądź zapewni wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł wpływów zewnętrznych. W promocji zyskać można do 600 zł premii. 

Regulamin promocji: ,,Wiosenna promocja z kontem firmowym"

 • promocja trwa do 30.06.2021 r. lub do osiągnięcia limitu 3000 pierwszych kont
 • w promocji może wziąć udział klient, który:
 • a) jest przedsiębiorcą, rozumianym na potrzeby regulaminu jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG
 • b) zgodnie z postanowieniami warunków ogólnych może otworzyć konto dla klientów Biznes w Bank Millennium
 • c) w okresie promocji otworzy konto przez: 1) Millenet lub 2) Aplikację Mobilną lub 3) na portalu banku składając wniosek przez internet lub 4) w przypadku braku możliwości założenia konta w sposób określony klient może wypełnić formularz kontaktowy na portalu banku i otworzyć konto w placówce banku
 • posiada wyrażone zgody na przetwarzanie przez bank jego danych kontaktowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących bankiem, otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon
 • w promocji nie może wziąć udział klient, który: 1/ jest klientem banku; 2/ jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt banku lub spółki grupy Banku Millennium, jako przedsiębiorca w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia promocji; 3/ otworzył Konto 360 lub Konto 360 Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez bank lub inny podmiot
 • regulamin

Zasady promocji

 • promocją objętych jest pierwsze 3000 kont otwartych w okresie trwania promocji, o wyczerpaniu limitu bank poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej
 • uczestnik otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł za otwarcie konta
 • uczestnik otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. maj, czerwiec oraz lipiec 2021 r. wykona płatności kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 250 zł lub wykona z rachunku konta przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł
 • uczestnik otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł jeśli w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. maj, czerwiec oraz lipiec 2021 r, otrzyma na konto wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł
 • dodatkowo uczestnik, który spełni warunki opisane wyżej może otrzymać jednorazową premię w wysokości 300 zł, jeżeli w okresie od 02.03.2021 r. do 31.07.2021 r. spełni następujące warunki:
 • a) zawrze w placówce banku umowę współpracy
 • b) zapewni wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł na konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie umowy o współpracę
 • premia za założenie konta zostanie wypłacona w terminie do 15.05.2021 r. pod warunkiem, że klient nie wypowie bądź nie rozwiążę umowy o prowadzenie konta
 • pozostałe premię zostaną wypłacone w terminie do 31.08.2021 r. jeżeli do tego okresu uczestnik nie rozwiążę, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy
 • premia otrzymana w ramach promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą uczestnika. wartość otrzymanej premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania

Za co można otrzymać premię ? 

 1. 100 zł za otwarcie Konta Mój Biznes
 2. 100 zł za wykonanie w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych tj. maj, czerwiec, lipiec przelewu do ZUS w wysokości min. 250 zł lub dokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę 250 zł 
 3. 100 zł za zapewnienie wpływu zewnętrznego na konto w wysokości min. 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych
 4. 300 zł klient musi spełnić wyżej opisane warunki, zamówić terminal płatniczy i zapewnić na nim co najmniej 1000 zł obrotu do końca lipca 2021 r. 

Bank Millennium gwarantuje konto za 0 zł przez okres 24 miesięcy

 • 0 zł za prowadzenie konta w PLN
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów banku Millennium
 • 0 zł za 20 przelewów  internetowych w miesiącu 
 • 0 zł za przelewy internetowe do ZUS lub US
 • 0 zł za prowadzenie konta walutowego w GBP, EUR, CHF, USD
 • 0 zł za opłatę roczną za kartę kredytową Millennium Visa Buisness

Jak założyć konto ?