Konto Biznes za 0 zł przez 12 miesięcy w promocji w Credit Agricole

Konto Biznes za 0 zł przez 12 miesięcy w promocji w Credit Agricole

W Credit Agricole trwa promocja dla przedsiębiorców. Promocją objęty jest rachunek bieżący Konta Biznes prowadzony w pakietach: Solista, Sonata, Symfonia lub Konto Agricole założony przez aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes. Z promocji może skorzystać osoba, która ma aktualne dane w CEIDG i GUS, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest rolnikiem indywidualnym. Z promocji nie może skorzystać rolnik bez numeru REGON lub prowadzący działalność w formie działów specjalnych produkcji rolnej. W ramach promocji zyskać można konto firmowe, które prowadzone będzie przez 12 miesięcy za 0 zł. 

Regulamin promocji: ,,Konto Biznes za 0 zł w aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes"

 • promocja trwa do 31.03.2021 r.
 • uczestnikiem promocji może być klient, który w czasie trwania promocji:
 • a) zawrze z bankiem umowę Konto Biznes przez aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes oraz (doradca banku pomoże otworzyć konto w promocji)
 • b) zawrze z bankiem UBE CA24 przez aplikację, w sytuacji, gdy nie posiada zawartej z bankiem UBE CA24 (umowa bankowości elektronicznej CA24)
 • do promocji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania na podstawie deklaracji przystąpienia do promocji, zawierającej akceptację Regulaminu, złożonej w aplikacji przez uczestnika promocji
 • każdy uczestnik promocji, który spełni wyżej opisane warunki, zostaje zwolniony z opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Biznes (opłata wynosi 0 PLN) przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta
 • promocja obejmuje wyłącznie jedno Konto Biznes
 • rozwiązanie umowy Konta Biznes oraz ponowne zawarcie umowy Konta Biznes nie uprawnia do skorzystania z promocji
 • bank pobiera opłaty i prowizje za pozostałe usługi i czynności realizowane w ramach Konta Biznes zgodnie z obowiązującą tabelą 
 • bank w terminie do 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do promocji weryfikuje spełnienie przez uczestnika warunków uczestnictwa w promocji
 • niespełnienie warunków promocji powoduje, że Konto Biznes prowadzone będzie na warunkach standardowych tj. opłata miesięczna za prowadzenia Konta Biznes pobierana będzie zgodnie z obowiązującą w banku tabelą opłat i prowizji

 Jak skorzystać z promocji ? 

 • przygotuj swój dowód osobisty oraz numer NIP działalności, którą prowadzisz
 • zainstaluj aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes - znajdziesz ją w sklepie z aplikacjami - Google Play
 • uruchom pobraną aplikację
 • postępuj zgodnie z komunikatami, które będą się pojawiać na ekranie Twojego smartfona
 • podpisz umowę podając jednorazowy kod sms
 • Twoje konto zostało otwarte - bank zweryfikuje, czy spełniłeś warunki opisane w regulaminie promocji