Premia 200 zł w promocji iKonta Biznes w Alior Banku

Zgarnij 200 zł premii w promocji iKonto Biznes w Alior Bank 

Klienci, którzy otworzą za pośrednictwem strony aliorbank9.zgarnijpremie.pl rachunek firmowy iKonto, mogą otrzymać premię w wysokości 200 zł od Bankier.pl. Warunkiem otrzymania bonusu jest złożenie wniosku o konto, podpisanie umowy w regulaminowym czasie oraz zasilenie konta w ciągu dwóch miesięcy kwotą 500 zł. Za Nowego Klienta uważana jest osoba, która nie posiadała jakiegokolwiek rachunku firmowego dla danego numeru NIP w Alior Banku. 

Regulamin promocji: ,,Zgarnij premię z iKonto Biznes Alior Banku - 9 edycja"

 • promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2020 r. i trwa do dnia 12.10.2020 r. 
 • w promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • uczestnikami promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała jakikolwiek rachunek firmowy dla numeru NIP w Alior Banku
 • aby wziąć udział w promocji należy: 
 • a) dokonać rejestracji na stronie promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do promocji i poprawnie tj. podając poprawnie swoje dane, wypełni i prześlę do Alior Banku, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji, zamieszczony na stronie promocji wniosek o produkt Alior Banku
 • b) składając wniosek o produkt Alior Banku, wyrazi zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez uczestnika produktu Alior Banku w ramach promocji i spełnienia warunków promocji określonych w regulaminie
 • c) w terminie 30 dni od przesłania wniosku o produkt jednakże nie później niż do 12.11.2020 r. (włącznie) zawrze z Alior Bankiem na podstawie wniosku o produkt umowę dotyczącą produktu Alior Banku
 • d) w terminie 60 dni od otwarcia produktu Alior Banku (nie później) niż do 11.01.2021 r. dokona wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł 
 • e) przekaże organizatorowi z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu premii dane niezbędne do przekazania premii tj. numeru konta uczestnika, uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji
 • organizator zastrzega, iż wnioski o produkt składane z innego źródła w internecie niż za pośrednictwem dedykowanej strony promocji nie będą brały udziału w promocji
 • prawo do premii w ramach promocji przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni wymagania określone w regulaminie
 • premia zostanie przekazana przez organizatora na aktywne konto uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii
 • premię uznaje się za przekazaną uczestnikowi w momencie dokonania przez organizatora dyspozycji przelewu na aktywne konto uczestnika
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 01.02.2021 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie promocji
 • organizator zastrzega, że warunkiem zyskania premii jest podanie na stronie promocji pełnych i prawdziwych danych oraz prawidłowego numeru aktywnego konta uczestnika uruchomionego na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia uczestników o przyznaniu premii
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji
 • nagroda otrzymana przez uczestnika w promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą uczestnika
 • wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania 
 • regulamin

iKonto Biznes 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe Elixir
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 0 zł za nielimitowane przelewy transgraniczne SEPA w trybie zwykłym
 • 0 zł za pierwszy przelew natychmiastowy Express Elixir 
 • * przez 12 miesięcy można otrzymać nawet 1500 zł premii od Alior Bank - po 125 zł miesięcznie za aktywne korzystanie z konta