Załóż konto firmowe w Nest Banku i zyskaj do 600 zł premii

Odbierz 600 zł premii w promocji konta firmowego w Nest Banku

Nest Bank ponownie promuje konto firmowe oferując tym razem do 600 zł premii za otworzenie konta. 200 zł otrzymać możemy za wpływ kwoty nie mniejszej niż 2.000 zł oraz wykonanie przelewu na min. 250 zł do Urzędu Skarbowego lub ZUSu. 400 zł otrzymamy za zawarcie umowy o terminal płatniczy First Data Polska. Nie ma jednak obowiązku by zamawiać terminal, równie dobrze możemy poprzestać na 200 zł premii. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 300 osób a wnioski o konto można wysyłać nie dłużej niż do 9 marca 2020r. Po wyczerpaniu puli nagradzanych wniosków link przystąpienia do promocji przestanie być aktywny.

 Jak zyskać 600 zł premii za założenie konta firmowego w Nest Banku ?

 • promocja trwa do wyczerpania puli nagród tj. 300 sztuk i nie dłużej niż do 9 marca 2020r.
 • organizator na stronie promocyjnej poinformuje o zakończeniu promocji a wysłanie nowych wniosków nie będzie wówczas możliwe
 • pierwszą premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 9 marca 2020r. poprzez stronę promocyjną otworzymy konto firmowe
  • najpóźniej do 20 marca 2020r. podpiszemy umowę
  • najpóźniej do 30 kwietnia 2020r. na konto wpłynie min. 2.000 zł i w tym samym miesiącu w którym zanotowano wpływ zostanie wykonany przelew na min. 250 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • drugą premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 250 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • trzecią premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 250 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • czwartą premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 250 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • dodatkową premię w wysokości do 400 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunek:
  • poprzez bankowość elektroniczną złożymy wniosek o nabycie terminala płatniczego First Data Polska S.A.
  • w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy o konto podpiszemy umowę o korzystanie terminala
  • w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy o konto na rachunek bankowy wpłyną środki pieniężne z tytułu transakcji dokonanych na terminalu
   • 100 zł otrzymamy jeśli umowę o terminal zawarliśmy na 12 miesięcy
   • 200 zł otrzymamy jeśli umowę o terminal zawarliśmy na 24 miesiące
   • 300 zł otrzymamy jeśli umowę o terminal zawarliśmy na 36 miesięcy
   • 400 zł otrzymamy jeśli umowę o terminal zawarliśmy na 48 miesięcy
 • do ww. wpływu 2.000 zł nie są wliczane przelewy dokonane przez uczestnika promocji (w tym przelewy wykonane z innych banków) oraz wpływy z lokat i kredytów
 • premia za dany miesiąc zostanie przekazana najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • premia za terminal zostanie wypłacona najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały zanotowane wpływy z terminala
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będzie można zamknąć
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby które posiadają lub posiadały 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konto firmowe w Nest Banku lub złożyły wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - wydanie i wznowienie pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku