Konto firmowe z premią do 600 zł w Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes z premią 600 zł

W Bank Pekao trwa promocja rachunku dla firm. Przedsiębiorca, który zdecyduje się założyć Konto Biznes Przekorzystne wraz z kartą debetową może zyskać do 600 zł premii. Premia została podzielona na trzy wypłaty. Wysokość premii jest uzależniona od tego ile warunków regulaminu spełni uczestnik promocji. Pierwsza część premii w wysokości 200 zł będzie przyznana jeśli klient wykona przelewy do ZUS, płatności kartą oraz wykona przelew z rachunku poprzez stronę internetową bądź aplikację mobilną. Kolejne 200 zł premii uczestnik promocji otrzyma jeśli podpiszę umowę na terminal płatniczy wraz z zaksięgowanymi płatnościami na min. 500 zł. Trzecia część wypłaty premii zostanie przyznana jeśli klient podpiszę umowę kredytową na kwotę 5000 zł. 

 Regulamin promocji

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 grudnia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli:
 • do 31 grudnia 2019r. ze strony promocyjnej otworzymy konto firmowe wraz z kartą debetową
 • wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
 • zaakceptujemy regulamin promocji
 • pierwszą nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
 • w każdym z 3 następujących po sobie miesięcy wykonamy przelew do ZUSu na min. 100 zł
 • w każdym z 3 następujących po sobie miesięcy wykonamy min. 1 transakcję kartą debetową na min. 100 zł
 • w każdym z 3 następujących po sobie miesięcy wykonamy min. 1 przelew (inny niż do ZUSu) na min. 100 zł za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay lub stronę mobilną banku
 • pierwszy miesiąc liczy się od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto, przykład: konto otworzono w grudniu, transakcje liczą się od stycznia
 • drugą nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
 • nie prowadzimy działalności gospodarczej w branży: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z)
 • zawrzemy z Bankiem Pekao umowę o terminal płatniczy
 • w każdym z 3 następujących po sobie miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto) na terminalu płatniczym zostaną dokonane płatności na min. 500 zł
 • trzecią nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
 • w przeciągu 6 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto zawrzemy umowę o kredyt na min. 5.000 zł lub pożyczkę na min. 5.000 zł lub kartę kredytową z limitem 5.000 zł
 • premia za daną czynność zostanie przelana na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 sierpnia 2019r. były posiadaczem konta firmowego Banku Pekao oraz ci u których roczna wysokość sprzedaży netto wynosi min. 5.000.000 zł