Nest Bank konto firmowe z premią 400 zł

Zyskaj 400 zł premii w promocji konta firmowego w Nest Banku

Wystartowała promocja związana z kontem firmowym w Nest Banku.Warto na początku podkreślić, że BIZnest konto to jedno z najlepszych i najtańszych kont firmowych na rynku. W promocji zyskać można do 400 zł premii. Wysokość premii jest uzależniona od ilości warunków, które spełni klient. Pierwszą premię w wysokości 300 zł uczestnik promocji otrzyma za wpływ na konto kwoty w wysokości minimum 2000 zł oraz za wykonanie przelewu na minimum 100 zł do Urzędu Skarbowego bądź ZUS. Drugą premię w wysokości 100 zł klient otrzyma pod warunkiem, że zawrze umowę o terminal płatniczy First Data Polska. Nie ma konieczności spełnienia warunku podpisania umowy i można poprzestać na spełnieniu warunków by otrzymać 300 zł premii. Warto się spieszyć, ponieważ promocja przeznaczona jest dla pierwszych 200 osób. 

 Co trzeba zrobić by otrzymać do 300 zł premii

 • promocja trwa do wyczerpania puli nagród tj. 200 sztuk i nie dłużej niż do 10 sierpnia 2019r.
 • organizator na stronie promocyjnej poinformuje o zakończeniu promocji a wysłanie nowych wniosków nie będzie wówczas możliwe
 • pierwszą premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 10 sierpnia 2019r. poprzez stronę promocyjną otworzymy konto firmowe
  • najpóźniej do 10 września 2019r. podpiszemy umowę
  • w danym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • drugą premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • trzecią premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • dodatkową premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunek:
  • poprzez bankowość elektroniczną złożymy wniosek o nabycie terminala płatniczego First Data Polska S.A.
  • w terminie 60 dni od dnia złożenia ww. wniosku podpiszemy umowę o korzystanie terminala
  • w terminie 90 dni od dnia złożenia ww. wniosku na rachunek bankowy wpłyną środki pieniężne z tytułu transakcji dokonanych na terminalu
  • udzielimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych
 • do ww. wpływu 2.000 zł nie są wliczane przelewy dokonane przez uczestnika promocji (w tym przelewy wykonane z innych banków) oraz wpływy z lokat i kredytów
 • premia za dany miesiąc zostanie przekazana najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • premia za terminal zostanie wypłacona do końca następnego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały zanotowane wpływy z terminala
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będzie można zamknąć
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby które posiadają lub posiadały 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konto firmowe w Nest Banku lub złożyły wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku