Załóż konto iKonto Biznes i odbierz 1500 zł od Alior Bank i 200 zł premii od Bankier.pl

Odbierz 1500 zł premii od Alior Bank i 200 zł od Bankier.pl za w promocji iKonto Biznes

Wystartowała V edycja promocji związanej z kontem dla firm - iKonto Biznes organizowanej wspólnie przez Alior Bank i Bankier.pl. W promocji za założenie konta i spełnienie bardzo prostych warunków opisanych w regulaminie można zyskać 200 zł. Aby otrzymać premię wystarczy zarejestrować się w promocji, wysłać wniosek o iKonto Biznes, podpisać umowę o prowadzenie konta i zasilić je na kwotę 500 zł. Alior Bank prowadzi również odrębną promocję w której za aktywne korzystanie z konta zyskać można miesięcznie aż 125 zł premii. 

Regulamin promocji: ,,Zgarnij premię z iKonto Biznes Alior Bank - edycja V"

 • promocja rozpoczyna się w dniu 12.06.2019 r. i trwa do 22.07.2019 r. 
 • w promocji może wziąć udział tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała rachunek firmowy w Alior Bank dla danego numeru NIP
 • z promocji wykluczeni są nierezydenci, pracownicy Alior Bank
 • aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować się poprzez dedykowany formularz 
 • formularz rejestracyjny trzeba wypełnić prawidłowo podając swoje prawdziwe i poprawne dane oraz korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji wypełnić i przesłać wniosek o konto firmowe iKonto Biznes
 • składając wniosek o konto firmowe trzeba wyrazić zgodę na ujawnienie organizatorowi promocji informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez uczestnika konta firmowego
 • umowę o konto iKonto biznes należy podpisać w terminie 30 dni od daty wysłania wniosku, jednakże nie później niż do 21.08.2019 r.
 • w terminie 60 dni od otwarcia konta (nie później niż do 20.10.2019 r.) należy dokonać wpłaty na konto w wysokości 500 zł
 • uczestnik w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu premii jest zobowiązany do tego by za pomocą narzędzi dostępnych na stronie promocji podać niezbędne dane do otrzymania premii tj. numeru konta iKonto Biznes 
 • organizator zastrzega iż wnioski wysłane z innego źródła niż za pośrednictwem strony promocji nie będą uwzględniane do tego by otrzymać premię
 • prawo do premii w ramach promocji przysługuje każdemu uczestnikowi, który spełni wymogi określone w regulaminie
 • premia zostanie przekazana przez organizatora na aktywne konto uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania uczestnikowi informacji o przyznaniu premii
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.11.2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie promocji
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji
 • nagroda otrzymana przez uczestnika w promocji stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który uczestnik musi rozliczyć
 • regulamin

iKonto Biznes koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów w oddziałach Alior Bank
 • 0 zł za księgowość online na zafirmowani.pl
 • 0 zł za 5 przelewów europejskich SEPA
 • 0 zł za 5 przelewów natychmiastowych (Expres Elixir)
 • * przez 12 miesięcy klient może otrzymać 1500 zł premii od Alior Bank - po 125 zł miesięcznie w każdym miesiącu za aktywne korzystanie z konta 

Jak zyskać 1500 zł w promocji iKonto Biznes ? 

 • wniosek o iKonto Biznes należy złożyć przez stronę internetową
 • bank przekaże nam co miesiąc premię za czynności wymienione poniżej
 • maksymalna miesięczna premia może wynieść 125 zł przez 12 następujących po sobie miesięcy co razem daje 1.500 zł
 • premia wypłacana jest do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym spełniliśmy warunki regulaminu
 • pierwszym miesiącem promocyjnym jest miesiąc w którym bank podpisał umowę o konto
 • zamknięcie konta lub przekształcenie go na inne powoduje automatyczną rezygnację z promocji
 • premia jest przychodem z działalności i powinna ona zostać ujęta w KPiR
 • osoby posiadające wcześniej produkt dla przedsiębiorców w Alior Bank nie mogą brać udziału w promocji
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat

Bank daje premię maksymalnie 125 zł miesięcznie za:

 • Przelew do ZUS (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 250 zł
 • Przelew do US (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR
 • Przelew natychmiastowy (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Transakcje kartą (10 zł): premia za rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych w Polsce w kwocie min. 500 zł kartą lub kartami wydanymi do konta
 • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (15 zł): premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku naliczana jeżeli na konto wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100zł.
 • Premia za średniomiesięczne saldo na koncie firmowym:
  • do 2.500,00 zł - 0 zł
  • od 2.500,01 zł do 10.000,00 zł - 5 zł
  • od 10.000,01 zł do 25.000,00 zł - 15 zł
  • od 25.000,01 zł do 50.000,00 zł - 30 zł
  • od 50.000,01 zł - 60 zł
  • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000 zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000 zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710

Transakcje kartą o których mowa powyżej nie są naliczane gdy zostały dokonane w punktach MCC:

 • 7995 określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999 określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 4111 określający m.in. usługi transportowe
 • 6012 określający instytucje finansowe
 • 6211 określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829 określający internetowe przekazy pieniężne
 • 4900 określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)