Konto firmowe mBanku z premią 100 zł

mBiznes konto Standard ze zwrotem 100 zł

Niedawno rozpoczęła się promocja konta firmowego:,,Proste konto i 100 zł zwrotu - IV edycja". W promocji przedsiębiorca może otrzymać 100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł.

Regulamin promocji:,,Proste konto i 100 zł zwrotu - IV edycja"

 • promocja trwa do 8.01.2019 r.
 • promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Standard,przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe,fundacje,stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej uczestnikami promocji
 • w promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł
 • aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym 
 • w okresie trwania promocji uczestnik promocji powinien zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku
 • z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w banku, dla danego numeru NIP na dzień 29.10.2018 r.
 • w nagrodę uczestnik promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 100 zł pod warunkiem, że w ciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku wyślę z tego rachunku przelew do ZUS na minimum 250 zł oraz wykona płatność kartą debetową wydaną do tego rachunku
 • w promocji uczestnik otrzyma prowadzenie rachunku za 0 zł przez okres 24 miesięcy, nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych miesięcznie na okres 24 miesięcy, 0 zł prowizji za kartę VISA Foto Business bądź inną dowolną kartę na okres 24 miesięcy, 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK na terenie Polski na okres 24 miesięcy, 0 zł prowizji za wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku, Euronetu na okres 24 miesięcy
 • premia w wysokości 100 zł zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uczestnik spełnił warunki wypłaty nagrody
 • regulamin

Opłaty za konto firmowe mBank konto Standard

 • w ramach promocji za darmo
  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - przelewy przez internet (Elixir)
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach krajowych mBanku, Planet Cash, Euronet, BZWBK
  • 0 zł - wpłata gotówki PLN w wpłatomatach krajowych mBanku oraz Euronet
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli dokonano min. 1 przelew do ZUS-u
 • 9 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi posiadacza rachunku
 • 0 zł - przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego (przez internet),
 • 1,50 zł - opłata przelew internetowy,
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w miesiącu zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł
 • 5 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki co najmniej 100 zł w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash i BZWBK
 • 1,30 zł - wypłata gotówki mniej niż 100 zł w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash i BZWBK
 • 3% min. 5,00 zł wypłata gotówki w PLN w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomatach mBanku, Planet Cash i Cashline
 • 0,2% min. 2 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomatach sieci Euronet