Zyskaj 120 zł premii za założenie konta firmowego w Alior Banku

Załóż iKonto Biznes i odbierz 120 zł premii od Bankier.pl i do 1500 zł premii od Alior Banku

Rozpoczęła się promocja związana z iKontem Biznes rachunkiem firmowym w Alior Banku. Za otworzenie konta firmowego w łatwy sposób zyskać można premię w wysokości 120 zł od Bankier.pl. Aby otrzymać premię wystarczy podpisać umowę o prowadzenie konta oraz dokonać wpłaty na konto w wysokości 500 zł. Alior Bank prowadzi odrębną promocję, w której można zyskać aż 125 zł premii miesięcznie. Wysokość premii uzależniona jest od akcji dokonanych na koncie. 

Jak zyskać 120 zł od Bankier.pl ? 

 • promocja trwa od 11.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
 • z promocji są wykluczeni obecni klienci Alior Banku
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w Alior Banku
 • aby wziąć udział w promocji należy dokonać rejestracji na stronie promocji i poprawnie podać swoje dane oraz korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji prześlę wniosek o założenie konta firmowego w Alior Banku
 • składając wniosek o produkt w Alior Banku trzeba wyrazić zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie prowadzenia promocji
 • w terminie 30 dni od przesłania wniosku jednakże nie później niż do 15.11.2018 r. należy podpisać umowę o prowadzenie konta firmowego
 • w terminie 60 dni od otwarcia produktu Alior Banku najpóźniej do 15.01.2019 r. trzeba dokonać wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł 
 • uczestnik promocji jest zobowiązany do uzupełnienie na stronie promocji danych, które uprawnią go do otrzymania premii
 • uczestnik promocji musi w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o przyznaniu premii uzupełnić swój profil na stronie promocji podając w nim numer nowo otwartego konta 
 • wnioski wysłane z innego źródła nie będą brały udziału w promocji
 • premia zostanie przekazana na aktywny rachunek konta firmowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznania premii 
 • o przyznaniu premii uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do 28.02.2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail (adres e-mail uczestnika promocji podany podczas rejestracji)
 • nagroda stanowi przychód w związku z działalnością gospodarczą
 • regulamin promocji

Bank daje premię maksymalnie 125 zł miesięcznie za:

 • Przelew do ZUS (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 250 zł
 • Przelew do US (25 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR
 • Przelew natychmiastowy (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł
 • Transakcje kartą (10 zł): premia za rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych w Polsce w kwocie min. 500 zł kartą lub kartami wydanymi do konta
 • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (15 zł): premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku naliczana jeżeli na konto wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100zł.
 • Premia za średniomiesięczne saldo na koncie firmowym:
  • do 2.500,00 zł - 0 zł
  • od 2.500,01 zł do 10.000,00 zł - 5 zł
  • od 10.000,01 zł do 25.000,00 zł - 15 zł
  • od 25.000,01 zł do 50.000,00 zł - 30 zł
  • od 50.000,01 zł - 60 zł
  • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000 zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000 zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710

iBiznes Konto - główne opłaty

 • 0 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta
 • 0,20 zł - opłata za komunikat autoryzujący SMS (pierwsze 10 w miesiącu za 0 zł)
 • 0 zł - krajowy przelew internetowy
 • 0,50% min. 10 zł - wpłata gotówki w oddziale banku
 • 0,50% min. 6 zł - wpłata gotówki w wpłatomacie Euronet
 • 0 zł - pierwsze 5 wpłat gotówki w miesiącu w wpłatomacie Planet Cash
 • 10 zł  zł - kolejne wpłaty gotówki w miesiącu w wpłatomacie Planet Cash
 • 0,50% min. 10zł - wypłata gotówki w oddziale banku
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w miesiącu wykonano min. 4 transakcje bezgotówkowe
 • 8 zł  zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach w oddziałach Alior Banku
 • 0 zł - pierwsze 5 wypłat gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach
 • 2 zł - kolejne wypłaty gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach