Zwrot pieniędzy za paliwo z kontem firmowym w Alior Bank

Zwrot pieniędzy za paliwo w Alior Bank
rachunek firmowy Partner

Bank: Alior Bank
Wartość nagrody: do 100 zł miesięcznie
Czas na złożenie wniosku: do odwołania
Warunek: otworzyć konto, wykonać min. 1 płatność kartą, przelew do ZUS lub US, płacić kartą na stacji paliw

Alior Bank oferuje konto firmowe Profit wraz z zwrotem pieniędzy za transakcje dokonane na stacji paliw a w szczególności za kupno paliwa. Regulamin nie zabrania kupowania pozostałych artykułów, równie dobrze możemy więc kupić słodycze i napoje. Istotne jest to by zakupy dokonywać kartą debetową wydaną do konta firmowego. Premię otrzymamy jeśli w danym miesiącu wykonamy min. 1 przelew do ZUS lub US oraz zapłacimy kartą min. 500 zł.

Bank miesięcznie przekaże nam maksymalnie 100 zł premii. Nie ma ograniczeń rocznych, promocja trwa tak długo aż zostanie odwołana.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunku promocji

 • promocja trwa do odwołania
 • uczestnikiem promocji może być osoba prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się na tzw. zasadach uproszczonych a więc nieprowadzących ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • bank naliczy nam premię jeśli:
  • otworzymy konto firmowe typu Partner lub Bezpieczny
  • do konta dobierzemy kartę debetową
 • warunki jakie musimy spełnić w danym miesiącu by otrzymać premię: 
  • każdy miesiąc liczony jest osobno
  • transakcje wykonamy na stacji paliw które oznaczone są kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983
  • płatność musi dotyczyć zakupu paliwa PB98, PB95 lub ON
  • wykonamy min. 1 płatność kartą debetową wydaną do konta
  • wykonamy min. 1 przelew do ZUS lub US z rachunku firmowego
  • wykonamy płatności kartą debetową na kwotę min. 500 zł
  • nie są wliczane transakcje zwrócone, sporne, zakwestionowane oraz zakupy hurtowe
  • zakup dokonany jest z przeznaczeniem na wykonywaną działalność gospodarczą
 • zwolnienie z opłat za konto i kartę:
  • w okresie promocji bank nie będzie naliczać:
   • opłaty miesięcznej za kartę debetową Mastercard Debit Commercial (3 zł)
   • opłaty miesięcznej dodatkowej za korzystanie z ww. karty (6 zł)
   • opłaty za korzystanie z usługi cash back dla przedsiębiorców (15,99 zł)
  • po zakończeniu promocji bank będzie naliczał ww. opłaty
 • z promocji wyłączone są osoby które posiadały rachunek firmowy w Alior Banku na dzień 20 wrzesień 2017r.

Jak bank nalicza zwrot za paliwo

Premia naliczana jest tylko i wyłącznie od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową wydaną do konta a transakcje to muszą zostać przeprowadzone na stacji paliw.

Premia naliczana jest w cyklach miesięcznych i każdy miesiąc liczony jest osobno, tzn. niewykonanie wymaganych czynności w jednym miesiącu nie wpływa na otrzymanie premii w pozostałych miesiącach.

Regulamin promocji stanowi, że bank zwraca pieniądze za kupione paliwo które przeznaczone jest na wykonywaną działalność. W praktyce jednak nie ma możliwości sprawdzenia co kupiliśmy na stacji bo widzi tylko i wyłącznie kwotę. Równie dobrze możemy zatankować gaz, kupić napoje i słodycze a bank i tak będzie mógł sprawdzić tylko kwotę transakcji. Nie będzie też wiedział, czy daną operację zaksięgowaliśmy czy tylko dokonaliśmy zakupu kartą debetową a dany wydatek nie ujęliśmy w kosztach. Bank może nabrać podejrzeń, jeśli kwota transakcji będzie zbyt niska lub zbyt wysoka (zakup hurtowy). Dla bezpieczeństwa lepiej więc tankować na kwoty większe niż 50-100 zł. Kwota maksymalna zaś to zatankowanie pełnego baku.

Alior co miesiąc podlicza sumę miesięcznych płatności dokonanych kartą na stacjach paliw i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa obowiązującej na dany miesiąc. Do wyliczeń bierze cenę PB95 (nie musimy jej tankować ale tą cenę bierze pod uwagę) publikowaną przez Polską Izbę Paliw Pływnych na stronie www.paliwa.pl. Uzyskujemy w ten sposób ilość zatankowanego paliwa (zaokrąglając w dół do pełnego litra).

Przykład: w danym miesiącu na stacji paliw wydaliśmy 1.000 zł. Średnia cena paliwa PB95 wynosiła 4,60 zł. Bank uznał że kupiliśmy 217 litrów.

Podany wynik czyli ilość paliwa bank mnoży przez ww. średnią cenę paliwa i odejmuje od tego ww. ilość paliwa pomnożone przez 3,90 zł. Otrzymana kwota stanowi premię.

[( ilość litrów paliwa x średnia cena obowiązująca w Polsce dla PB95, podawana przez PIPP) – (ilość litrów paliwa x 3,90 zł)] stanowi kwotę wypłaty z tytułu premii cashback.

Przykład: (217 litrów * 4,60 zł średnia) - (217 litrów * 3,90 zł) = 998,20 zł - 846,30 zł = 151,90 zł jednakże bank daje maksymalnie 100 zł miesięcznie a tzw. nadpłata nie przechodzi na następny miesiąc.

Premia przekazywana jest na konto firmowe do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony