Otwórz konto w BNP Paribas, aktywnie z niego korzystaj i zgarnij 400 zł premii

Zakładając konto w promocji w BNP Paribas możemy zyskać naprawdę sporo gotówki. Bank nie bawi się w nagrody rzeczowe. Za założenie konta oraz aktywne z niego korzystanie możemy zyskać aż trzy premię pieniężne w wysokości: 70 zł, 165 zł oraz 165 zł. Łącznie w tej promocji zgarnąć można aż 400 zł.  

Zasady promocji: Dobry start” 

Organizatorem promocji jest BNP Paribas Bank Polska 

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 21 grudnia 2022 roku do momentu osiągnięcia liczby 9000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 13 marca 2023. 

Promocja będzie prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady uczestnictwa w promocji konta osobistego w BNP Paribas 

W promocji może wziąć udział uczestnik, który spełni łącznie wszystkie warunki takie jak: 

 • Nie jest stroną umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ramowej, 

 • W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ramowej w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego w banku, 

 • Dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji nie później niż do dnia 13 marca 2023 roku lub do momentu osiągnięcia liczby 9000 rejestracji w promocji poprzez: 

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane, 

 1. Złożenie w formularzu rejestracyjnym wymaganych oświadczeń do wzięcia udziału w promocji i jej przeprowadzenia, dotyczących zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, 

 1. Przesłanie wypełnionego w wyżej opisany sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku: ,,zarejestruj się”.

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go promocją, w sposób potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego link promocyjny, przesłany na adres podany przez uczestnika w formularzu.  

 • Złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji, w okresie od dnia 21 grudnia 2022 roku do dnia 13 marca 2023 roku o z wykorzystaniem linku promocyjnego, to znaczy przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową banku, poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane, jak podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, 

 • Zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego za pomocą linku promocyjnego: 

 • - na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera bądź 

 • - za pomocą aplikacji mobilnej, w ramach, której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację - aplikacja mobilna musi zostać pobrana przez link przesłany w wiadomości sms, którą uczestnik otrzyma po wybraniu możliwości złożenia wniosku o konto osobiste w aplikacji mobilnej przechodząc na stronę banku bezpośrednio z linku promocyjnego 

 • W obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku – Autenti oraz aktywacja karty do 31.03.2023 r. 

 • Jest posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody 

 • Każdy uczestnik może wziąć w promocji udział tylko jeden raz, 

 • Zgłoszenia do promocji wypełnione nieprawidłowo bądź zawierający nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 

Nagrody oraz zasady ich otrzymania w promocji konta osobistego w BNP Paribas 

 1. Pierwszą nagrodę w promocji stanowi Nagroda pieniężna w wysokości 70 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu. 

 1. Pierwsza Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który: 

 1. Spełni wszystkie warunki opisane w regulaminie to znaczy złoty wniosek o kartą i konto, zawarł umowę ramową o prowadzenie konta oraz aktywował kartę. 

 
 1. Drugą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 165 zł, która zostanie przekazana poleceniem przelewu.  

 1. Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który łącznie: 

 1. Spełnił warunki do otrzymania pierwszej nagrody, 

 1. W miesiącu następującym po miesiącu aktywacji karty łącznie wykona takie transakcje jak: wykona min. 3 transakcje BLIK oraz wykona przelewy na łączną kwotę 300 zł oraz otrzyma wpływ na konto w wysokości min. 700 zł. 

 1. Warunki przyznania trzeciej nagrody w wysokości 165 zł są takie same jak warunki przyznania drugiej nagrody, z tym, że nagrodę 3 klient otrzyma pod warunkiem, że otrzymał nagrodę drugą. Trzecia nagroda również wypłacana jest przelewem.  

 1. Łączna wartość nagród wynosi: 400 zł.  

Przykładowy scenariusz tego co trzeba zrobić, aby zyskać nagrody w promocji  

 
 
 
 
 
 
 

Nagroda 

 
 
 
 

Miesiąc spełnienia warunku 

 
 
 
 

Warunki 

 
 
 
 

Wypłata nagrody 

 
 
 
 

Wartość nagrody 

 
 
 
 

I

 
 

Grudzień 2022 r. 

 
 

Złożenie wniosku o Konto i Aktywacja Karty 

Styczeń 
 
 

70 zł 

 
 
 
 

II

 
 

Styczeń 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 
 

Luty 

 
 

165 zł 

 
 
 
 

III

 
 

Luty 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Marzec

 
 

165 zł 

 
 
 
 

I  

 
 

Styczeń 2023 r. 

 
 

Złożenie wniosku o Konto i Aktywacja Karty 

 

 
 

Luty  

 
 

70 zł 

 
 
 
 

II 

 
 

Luty 2023 r.  

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Marzec 

 
 

165 zł 

 
 
 
 

III  

 
 

Marzec 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Kwiecień

 
 

165 zł 

 
 
 
 

 
 

Luty 2023 r. 

 
 

Złożenie wniosku o Konto i Aktywacja Karty 

 

 
 

Marzec 

 
 

70 zł 

 
 
 
 

II 

 
 

Marzec 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Kwiecień

 
 

165 zł 

 
 
 
 

III 

 
 

Kwiecień 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Maj  

 
 

165 zł 

 
 
 
 

I  

 
 

Marzec 2023 r. 

 
 

Złożenie wniosku o Konto i Aktywacja Karty 

 

 
 

Kwiecień 

 
 

70 zł 

 
 
 
 

II  

 
 

Kwiecień 2023 r. 

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Maj 

 
 

165 zł 

 
 
 
 

III  

 
 

Maj 2023 r.  

 
 

Min. 3 transakcje BLIK, Przelewy na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto na łączną kwotę min. 700 zł 

 

 
 

Czerwiec 

 
 

165 zł 

 

Weryfikację prawa uczestników do nagród przeprowadzi organizator promocji.  

Wydanie nagród w promocji  

Każdy uczestnik, który spełni warunki wyżej opisane zostanie poinformowany przez organizatora promocji o przyznaniu każdej nagrody. Wiadomość taka zostanie przesłana z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyznaniu każdej nagrody e-mail zostanie wysłany do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji.  

Nagrody zostaną przekazane laureatom do ostatniego dnia miesiąca to znaczy, że przelew zostanie wysłany do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymali informację o przyznaniu nagrody.  

W celu odbioru pierwszej nagrody: 

 • Każdy laureat wraz z informacją o przyznaniu nagrody, otrzyma od organizatora z adresu e-mail wiadomość, która będzie zawierać link wraz z unikalnym kodem, które posłużą do logowania na bezpiecznej stronie organizatora 

 • Na stronie tej po zalogowaniu należy podać numer nowo otwartego konta w ramach promocji 

 • Każdy laureat do dnia 26 miesiąca, w którym otrzymał informację o otrzymaniu pierwszej nagrody zaloguje się na stronie wskazanej przez organizatora promocji 

 • Jeżeli laureat nie wskaże numeru konta osobistego, nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie. 

 

Konto Otwarte na Ciebie koszt prowadzenia 

 • 0 zł za prowadzenie rachunku, 

 • 0 zł za standardowe krajowe polecenie przelewu w zł, w systemie bankowości internetowej, z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, 

 • 0 zł wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów banku oraz PlanetCash w Polsce niezależnie od wybranej karty 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment