Wysyp nagród w promocji organizowanej przez BNP Paribas. Załóż konto osobiste i ciesz się z nagród o łącznej wartości do 560 zł

W BNP Paribas wystartowała promocja o nazwie “Black okazja 560 zł", która jest prowadzona wspólnie ze spółką Hagen. W promocji tej można zdobyć aż 4 nagrody, których łączna wartość wynosi aż 560 zł. Warto wziąć udział w tej promocji nie tylko ze względu na nagrody, ale również dlatego że BNP Paribas jest bankiem bardzo cenionym przez Polaków. Bank został wielokrotnie wyróżniony w y różnych plebiscytach finansowych. Otrzymał wiele nagród za obsługę klienta czy najtańszy kredyt gotówkowy. Konto osobiste w BNP Paribas po spełnieniu bardzo prostych warunków aktywności może być darmowe. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi jedynie 2000 premiowanych kont.  

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 21 listopada 2022 roku do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2022 roku. Warto się pospieszyć by wziąć udział w promocji.  

Jak należy przystąpić do promocji ? 

 Dokonanie zgłoszenia w promocji może nastąpić na stronie promocji w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 1 grudnia 2022 roku. 

 Złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia jeden grudnia 2022 roku może nastąpić po rejestracji na stronie i przejściu bezpośrednio za pomocą specjalnego linku promocyjnego który przekierowuje na stronę banku. 

Następnie uczestnik wybiera jeden ze sposobów zawarcia umowy ramowej: 

A)  na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera bądź 

B) za pomocą aplikacji mobilnej w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideo weryfikację– aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link przesłany wiadomości sms którą uczestnik otrzyma po wybraniu możliwości złożenia wniosku o konto osobiste w aplikacji mobilnej przechodząc na stronę banku bezpośrednio z linku promocyjnego.  

Proces składania wniosku o konto osobiste za pomocą aplikacji mobilnej nie może zostać przerwany. W przypadku przerwania składania wniosku należy odinstalować aplikację mobilną i ponownie przejść bezpośrednio z linka promocyjnego na wniosek bankowy. 

C ) zawarcie umowy ramowej oraz nadanie pin u do karty może nastąpić wyłącznie do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Promocja będzie prowadzona jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Promocja ma na celu popularyzację otwierania konta osobistego wraz z kartą oraz korzystania z usług banku. 

Promocja nie jest grą losową w rozumie W rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 

 

Zasady uczestnictwa w promocji 

W promocji może wziąć udział uczestnik który łącznie z spełni następujące warunki:  

1 Nie jest stroną umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ramowej; 

2 W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ramowej w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w banku; 

3 Dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji w okresie od dnia 21 listopada 2022 do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2022 roku poprzez: 

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazane w nim dane; 

b) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji jej przeprowadzenia przede wszystkim należy zapoznać się i zaakceptować regulamin oraz wyrazić wszelkie zgody marketingowe; 

c)  przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku “Zarejestruj się”.  

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informacje o objęciu go promocją w postaci potwierdzenia na monitorze komputera kiedy dostanie email zawierający link promocyjny który zostanie wysłany na adres email podany przez uczestnika formularzu rejestracyjnym. 

Złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji w okresie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 1 grudnia 2022 roku z wykorzystaniem linku promocyjnego to znaczy przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową banku oraz poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane jak podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego. 

Zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego: 

– za pomocą aplikacji mobilnej w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideo weryfikację.  

Aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link wysłany w wiadomości sms proces składania wniosku o konto osobiste za pomocą aplikacji nie może zostać przerwany. W przypadku przerwania składania wniosku należy odinstalować aplikację mobilną i ponownie przejść bezpośrednio z linka promocyjnego na wniosek bankowy.  

W obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku– autenti oraz nadania pin do karty w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Jest posiadaczem konta osobistego wraz kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w promocji. 

Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz. 

Zgłoszenia do promocji wypełnione nieprawidłowo w sposób niepełny bądź zawierający nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane w promocji. 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

Pierwszą nagrodę w promocji stanowią 2 emulti bilety premium 2 d o łącznej wartości 60 zł które zostaną przekazane na numer telefonu uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.  

Pierwsza Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który: 

A) spełni wszystkie warunki opisane wyżej w regulaminie w tym złoży wniosek o konto zawrze umowę ramową i nada pin do karty. 

Wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przekazana do laureatów nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku. 

Drugą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu. 

Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz 

B) w grudniu 2022 roku wykona transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 1000 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 2 nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku. 

 Trzecią nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu.  

Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania 2 nagrody oraz 

B) w styczniu 2023 roku wykona transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę łączną minimum 300 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 1000 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 3 nagrody zostanie przekazana nie później niż do dnia 22 lutego 2023 roku. 

Czwartą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu.  

Czwarta nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania 3 nagrody oraz 

B) oraz w lutym 2023 wykonał transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 250 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 700 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 4 nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 24 marca 2023 roku. 

Każdy uczestnik może otrzymać każdą z nagród, tylko jeden raz. Łączna suma nagród wynosi aż 560 zł.  

Weryfikacje prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród w promocji przeprowadzi organizator. 

Każdy uczestnik promocji który spełni wyżej opisane warunki do otrzymania nagrody zostanie poinformowany przez organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości wysłanej na adres email uczestnika.  

Nagrody zostaną przekazane laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają wiadomość o przyznaniu nagrody. 

Pierwsza Nagroda zostanie przez przesłana laureatom na numer telefonu. Numer telefonu został podany w formularzu rejestracyjnym.  

W celu odbioru 2 nagrody każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody otrzyma od organizatora z adresu email na podany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres email wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem które posłużą do zalogowania się na bezpieczną stronę organizatora której dotyczy link.  

Każdy laureat do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o zdobyciu 2 nagrody zaloguje się na stronie wskazanej wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer konta osobistego na który zostanie wypłacona nagroda. 

Jeżeli laureat nie wskaże numeru konta w sposób i terminie opisanym w regulaminie nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie ustalonym indywidualnie i uzależnionym w którym numer konta osobistego zostanie faktycznie wskazany.  

Nagroda w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Konto Otwarte na Ciebie koszt prowadzenia konta 

– 0 zł za prowadzenie rachunku, 

– 0 zł za standardowe Za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych w systemie bankowości internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, 

– 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów banku oraz bankomatów Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty, 

– możliwość wykonywania płatności mobilnych.  

Karta Otwarta na Dzisiaj w BNP Paribas 

0 zł opłaty miesięcznej za korzystanie z karty po spełnieniu warunków: pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty trzech transakcji bezgotówkowych tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 5 zł miesięcznie. 

0 zł za użytkowanie karty oraz wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce, jeśli klient nie ukończył 26 roku życia.  

Aplikacja go mobile 

Dzięki aplikacji mobilnej w BNP Paribas można załatwić wiele ważnych spraw. Za dotknięciem palca można między innymi zapłacić za bilety komunikacji miejskiej, zrobić przelew na telefon, zapłacić telefonem za zakupy,  czy przelać ekspresowo środki.  

 

 

Comments powered by CComment