Odbierz bonus do 560 zł w promocji konta osobistego w BNP Paribas

Wysyp nagród w promocji organizowanej przez BNP Paribas. Załóż konto osobiste i ciesz się z nagród o łącznej wartości do 560 zł

W BNP Paribas wystartowała promocja o nazwie “Black okazja 560 zł", która jest prowadzona wspólnie ze spółką Hagen. W promocji tej można zdobyć aż 4 nagrody, których łączna wartość wynosi aż 560 zł. Warto wziąć udział w tej promocji nie tylko ze względu na nagrody, ale również dlatego że BNP Paribas jest bankiem bardzo cenionym przez Polaków. Bank został wielokrotnie wyróżniony w y różnych plebiscytach finansowych. Otrzymał wiele nagród za obsługę klienta czy najtańszy kredyt gotówkowy. Konto osobiste w BNP Paribas po spełnieniu bardzo prostych warunków aktywności może być darmowe. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi jedynie 2000 premiowanych kont.  

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 21 listopada 2022 roku do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2022 roku. Warto się pospieszyć by wziąć udział w promocji.  

Jak należy przystąpić do promocji ? 

 Dokonanie zgłoszenia w promocji może nastąpić na stronie promocji w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 1 grudnia 2022 roku. 

 Złożenie wniosku o otwarcie konta osobistego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej - w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia jeden grudnia 2022 roku może nastąpić po rejestracji na stronie i przejściu bezpośrednio za pomocą specjalnego linku promocyjnego który przekierowuje na stronę banku. 

Następnie uczestnik wybiera jeden ze sposobów zawarcia umowy ramowej: 

A)  na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera bądź 

B) za pomocą aplikacji mobilnej w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideo weryfikację– aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link przesłany wiadomości sms którą uczestnik otrzyma po wybraniu możliwości złożenia wniosku o konto osobiste w aplikacji mobilnej przechodząc na stronę banku bezpośrednio z linku promocyjnego.  

Proces składania wniosku o konto osobiste za pomocą aplikacji mobilnej nie może zostać przerwany. W przypadku przerwania składania wniosku należy odinstalować aplikację mobilną i ponownie przejść bezpośrednio z linka promocyjnego na wniosek bankowy. 

C ) zawarcie umowy ramowej oraz nadanie pin u do karty może nastąpić wyłącznie do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Promocja będzie prowadzona jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Promocja ma na celu popularyzację otwierania konta osobistego wraz z kartą oraz korzystania z usług banku. 

Promocja nie jest grą losową w rozumie W rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 

 

Zasady uczestnictwa w promocji 

W promocji może wziąć udział uczestnik który łącznie z spełni następujące warunki:  

1 Nie jest stroną umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ramowej; 

2 W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ramowej w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w banku; 

3 Dokona zgłoszenia w promocji na stronie promocji w okresie od dnia 21 listopada 2022 do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2022 roku poprzez: 

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazane w nim dane; 

b) złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji jej przeprowadzenia przede wszystkim należy zapoznać się i zaakceptować regulamin oraz wyrazić wszelkie zgody marketingowe; 

c)  przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku “Zarejestruj się”.  

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informacje o objęciu go promocją w postaci potwierdzenia na monitorze komputera kiedy dostanie email zawierający link promocyjny który zostanie wysłany na adres email podany przez uczestnika formularzu rejestracyjnym. 

Złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji w okresie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 1 grudnia 2022 roku z wykorzystaniem linku promocyjnego to znaczy przechodząc bezpośrednio za pomocą tego linku na stronę internetową banku oraz poda we wniosku o zawarcie umowy ramowej takie same dane jak podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego. 

Zawrze umowę ramową w zakresie konta osobistego karty i dostępu do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą linka promocyjnego: 

– za pomocą aplikacji mobilnej w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideo weryfikację.  

Aplikacja mobilna musi zostać pobrana poprzez link wysłany w wiadomości sms proces składania wniosku o konto osobiste za pomocą aplikacji nie może zostać przerwany. W przypadku przerwania składania wniosku należy odinstalować aplikację mobilną i ponownie przejść bezpośrednio z linka promocyjnego na wniosek bankowy.  

W obu przypadkach zawarcie umowy ramowej odbywa się przy użyciu unikalnego kodu sms w systemie partnera banku– autenti oraz nadania pin do karty w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku. 

Jest posiadaczem konta osobistego wraz kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w promocji. 

Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz. 

Zgłoszenia do promocji wypełnione nieprawidłowo w sposób niepełny bądź zawierający nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane w promocji. 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

Pierwszą nagrodę w promocji stanowią 2 emulti bilety premium 2 d o łącznej wartości 60 zł które zostaną przekazane na numer telefonu uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.  

Pierwsza Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który: 

A) spełni wszystkie warunki opisane wyżej w regulaminie w tym złoży wniosek o konto zawrze umowę ramową i nada pin do karty. 

Wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przekazana do laureatów nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku. 

Drugą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu. 

Druga nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania pierwszej nagrody oraz 

B) w grudniu 2022 roku wykona transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 1000 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 2 nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku. 

 Trzecią nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 200 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu.  

Trzecia nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania 2 nagrody oraz 

B) w styczniu 2023 roku wykona transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę łączną minimum 300 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 1000 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 3 nagrody zostanie przekazana nie później niż do dnia 22 lutego 2023 roku. 

Czwartą nagrodę w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 100 zł która zostanie przekazana poleceniem przelewu.  

Czwarta nagroda jest przyznawana uczestnikowi który łącznie: 

A) spełnił warunki do otrzymania 3 nagrody oraz 

B) oraz w lutym 2023 wykonał transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 250 zł oraz otrzyma wpływy na konto osobiste na łączną kwotę minimum 700 zł. 

Wiadomość o przyznaniu 4 nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 24 marca 2023 roku. 

Każdy uczestnik może otrzymać każdą z nagród, tylko jeden raz. Łączna suma nagród wynosi aż 560 zł.  

Weryfikacje prawa uczestnika do uzyskania każdej z nagród w promocji przeprowadzi organizator. 

Każdy uczestnik promocji który spełni wyżej opisane warunki do otrzymania nagrody zostanie poinformowany przez organizatora z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości wysłanej na adres email uczestnika.  

Nagrody zostaną przekazane laureatom do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają wiadomość o przyznaniu nagrody. 

Pierwsza Nagroda zostanie przez przesłana laureatom na numer telefonu. Numer telefonu został podany w formularzu rejestracyjnym.  

W celu odbioru 2 nagrody każdy laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody otrzyma od organizatora z adresu email na podany podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres email wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem które posłużą do zalogowania się na bezpieczną stronę organizatora której dotyczy link.  

Każdy laureat do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o zdobyciu 2 nagrody zaloguje się na stronie wskazanej wiadomości od organizatora za pomocą swojego adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer konta osobistego na który zostanie wypłacona nagroda. 

Jeżeli laureat nie wskaże numeru konta w sposób i terminie opisanym w regulaminie nagroda zostanie mu przekazana w innym terminie ustalonym indywidualnie i uzależnionym w którym numer konta osobistego zostanie faktycznie wskazany.  

Nagroda w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Konto Otwarte na Ciebie koszt prowadzenia konta 

– 0 zł za prowadzenie rachunku, 

– 0 zł za standardowe Za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych w systemie bankowości internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, 

– 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów banku oraz bankomatów Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty, 

– możliwość wykonywania płatności mobilnych.  

Karta Otwarta na Dzisiaj w BNP Paribas 

0 zł opłaty miesięcznej za korzystanie z karty po spełnieniu warunków: pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty trzech transakcji bezgotówkowych tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 5 zł miesięcznie. 

0 zł za użytkowanie karty oraz wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce, jeśli klient nie ukończył 26 roku życia.  

Aplikacja go mobile 

Dzięki aplikacji mobilnej w BNP Paribas można załatwić wiele ważnych spraw. Za dotknięciem palca można między innymi zapłacić za bilety komunikacji miejskiej, zrobić przelew na telefon, zapłacić telefonem za zakupy,  czy przelać ekspresowo środki.