Wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe do 400 000 zł do 8% dla nowych środków w Bank Millennium

Załóż Konto Oszczędnościowe Profit wraz z kontem Millennium 360 i zyskaj 8% w skali roku dla nowych środków przez 100 dni

W Bank Millennium do 26.11.2022 r. trwa promocja Konta Oszczędnościowego Profit. W promocji zyskać można oprocentowanie 8% w skali roku dla nowych środków do kwoty 400 000 zł. Aby skorzystać z promocji należy założyć konto osobiste Millennium 360 wraz kontem oszczędnościowym Profit. 

Konto Oszczędnościowe Profit w Bank Millennium

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym
  • 8% w skali roku przez 100 dni dla nowych środków do 400 000 zł (nowe środki to środki przekazane na konto Profit po dniu badania sald, czyli po 04.11.2022 r.)
  • powyżej 400 000 zł oprocentowanie jest standardowe 

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Można korzystać tylko z jednej promocji na danym koncie oszczędnościowym Profit w tym samym czasie. Jeżeli klient jest posiadaczem więcej niż jednego konta oszczędnościowego, może korzystać z promocji na każdym z nich. Wówczas łączne saldo, łączne saldo progowe i nowe środki wyliczane są osobno dla każdego z konto oszczędnościowych Profit. 

Jeżeli klient w okresie trwania promocji otworzy konto Millennium 360 oraz konto oszczędnościowe Profit. Łącznie saldo, łączne saldo progowe i nowe środki wynoszą 0 zł. Środki wpłacone na konto oszczędnościowe będą nadwyżkę nowych środków. 

Uczestnik promocji może zrezygnować z w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego z udziału w promocji na danym koncie oszczędnościowym. Do czasu rezygnacji z promocji będą naliczane odsetki wynikające z oprocentowania promocyjnego. 

Koszt prowadzenia konta Millennium 360

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za przelewy na telefon BLIK
  • 0 zł za krajowe przelewy w PLN
  • 0 zł za bankowość internetową 
  • 0 zł za obsługę karty do konta pod warunkiem dokonania 5 transakcji kartą (1 raz jeśli klient jest w wieku 18-26 lat)
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów w całej Polsce pod warunkiem dokonania wymaganych transakcji 

Jak skorzystać z promocji konta oszczędnościowego Profit ?