Przygarnij premię w Bank Pekao. Załóż konto dla siebie i swojego dziecka i zyskaj 400 zł 

Wakacje się skończyły, a niedługo studenci wrócą na uczelnię. Każdemu młodemu człowiekowi dziś potrzebne jest konto bankowe na swoje drobne wydatki. Dziecko, czy nastolatek nie musi biec do domu w razie nagłej potrzeby, wystarczy, że rodzice wyślą mu pieniądze wprost na konto bądź przy użyciu BLIKa na telefon. Jeśli myślimy o założeniu konta dla naszej pociechy, to warto przyjrzeć się promocji organizowanej przez Bank Pekao. W promocji Konta Przekorzystnego za jego założenie i spełnienie warunków opisanych w regulaminie zgarnąć można 200 zł premii, bank dodatkowo wynagradza osoby, które zdecydują się otworzyć konto Przekorzystne dla Dziecka, ponieważ za jego otwarcie i spełnienie aktywności na koncie również można otrzymać 200 zł. Łącznie w promocji zyskać można aż 400 zł. 

Promocja Konta Przekorzystnego w Bank Pekao wrzesień 2022  

Jak zdobyć 200 zł premii za założenie konta Przekorzystnego dla siebie ?

Promocja trwa do 16.10.2022 r.

Do promocji możesz przystąpić jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzenia promocji oraz zaakceptujesz regulamin,
 • od 01.01.2020 r. do 31.08.2022 r. nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunku w banku (konto, konto oszczędnościowe, lokata)
 • w okresie trwania promocji zawrzesz z bankiem umowę o Konto Przekorzystne bądź Konto Świat Premium oraz o usługę bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym aplikację PeoPay) i o kartę debetową wydaną do konta, 
 • do zawarcia umów z bankiem dojdzie poprzez podstronę internetową banku online lub poprzez aplikację mobilną PeoPay tj. na selfie -> jeśli nie udało Ci się zweryfikować swojej tożsamości w powyższych kanałach, ale zawrzesz umowę w oddziale warunek ten zostanie spełniony.
 • promocja łączy się z promocjami dotyczącymi Konta Oszczędnościowego

   Warunki przyznania Nagrody – czyli co zrobić, aby otrzymać pieniądze

1.    Łączna kwota Nagród za udział w Promocji wynosi 200 zł, 

2.    Nagrodę 50 zł otrzymasz, jeśli założysz konto Przekorzystne wraz z kartą debetową, aplikację PeoPay oraz dostępem do bankowości elektronicznej,

3.    Dodatkową Nagrodę 50 zł otrzymasz, jeśli po zawarciu umów zgodnie z opisami powyżej, w pierwszym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do promocji:

•    wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz

•    zalogujesz się min. 1 raz do aplikacji mobilnej PeoPay.

4.    Dodatkową  Nagrodę  50  zł  otrzymasz,  jeśli  po  zawarciu  umów spełniłeś warunki opisane  powyżej,  w  drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przypada Dzień przystąpienia do Promocji:

•    wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz

•    zalogujesz się min. 1 raz do aplikacji mobilnej PeoPay.

Otrzymanie tej nagrody jest niezależne od otrzymania nagrody z opisem powyżej.

5.    Dodatkową  Nagrodę  50  zł  otrzymasz,  jeśli  po  zawarciu  umów  zgodnie  z  opisami powyżej,  w  trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do promocji:

•    wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz

•    zalogujesz się min. 1 raz do aplikacji mobilnej PeoPay.

6.    Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, transakcje odrzucone bądź nieautoryzowane.

7.    Nie naliczamy i nie przekazujemy zwrotu od transakcji dokonanych w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako:

a)    internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),

b)    przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),

c)    przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051).

  Wydanie Nagrody (harmonogram wydania nagród) – czyli kiedy otrzymasz od banku przelew

1.    Łączna wysokość Nagród w Promocji wynosi 200 zł, przy czym Nagroda jest wypłacana w czterech częściach i w czterech różnych terminach.

2.    Nagroda, o której mowa  tj. za zawarcie z bankiem w okresie przystąpienia do Promocji umów o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium oraz o usługę bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym o aplikację PeoPay) i o Kartę debetową wydaną do Konta zostanie wypłacona, po spełnieniu warunków opisanych wyżej, nie później niż do 30.11.2022 r. przy czym:

a)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 31.10.2022 r.,

b)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r., Nagrodę otrzymasz do 30.11.2022 r.

3.    Nagroda 50 zł za wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz min. 1 logowanie do aplikacji PeoPay w pierwszym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do promocji, zostanie wypłacona nie później niż do 31.12.2022 r., przy czym:

a)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki Promocji opisane wyżej, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.,

b)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r. i spełnisz warunki Promocji opisane wyżej, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.,

4.    Nagroda 50 zł za wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz min. 1 logowanie do aplikacji PeoPay w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do Promocji, zostanie wypłacona nie później niż do 31.01.2023 r., przy czym:

a)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki Promocji opisane wyżej, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.

b)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r i spełnisz warunki opisane wyżej, czyli w miesiącu grudniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.01.2023 r.

5.    Nagroda 50 zł za wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta lub aplikacją mobilną PeoPay oraz min. 1 logowanie do aplikacji PeoPay w trzecim miesiącu kalendarzowym następujący po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do promocji, zostanie wypłacona nie później niż do 28.02.2023 r., przy czym:

a)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki promocji opisane wcześniej, czyli w miesiącu grudniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.01.2023 r.

b)    jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r i spełnisz warunki Promocji określone wyżej, czyli w miesiącu styczniu 2023 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 28.02.2023 r.,

6.    Jeśli  Konto  będzie  rachunkiem  wspólnym,  każdy  z  jego  współposiadaczy  musi  spełnić  warunki  opisane w rozdziale II „Warunki przyznania Nagrody”. Nagrodę może otrzymać tylko jeden współposiadacz, który otworzył Konto zgodnie z Regulaminem.

7.    Jeśli przed wypłatą Nagrody wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będzie to równoznaczne z Twoją rezygnacją z udziału w Promocji i Nagroda nie zostanie Tobie przyznana.

8.    Nagroda nie zostanie wypłacona w przypadku, gdy przed wypłatą Nagrody złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy o Konto, Usługę bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym o aplikację PeoPay) lub umowy o Kartę debetową wydaną do Konta lub gdy Uczestnik Promocji podał nieprawdziwe informacje w celu uzyskania Nagrody.

Koszt prowadzenia Konta Przekorzystnego

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego,
 • 0 zł za obsługę karty debetowej MasterCard
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą i z kartą debetową MasterCard
 • 0 zł za dwie pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce z kartą debetową MasterCard 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać 200 zł za otwarcie konta dla Dziecka w Bank Pekao ? 

Warunki promocji są bardzo podobne do opisanych powyżej. 

Bonus 50 zł -> za założenie Konta Przekorzystnego i Mojego Skarbu dla dziecka w terminie do 16.10.2022 r. 

(do 16 października2022 roku zawrzeć umowę o Konto Przekorzystne dla młodych i Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb (jeśli w momencie przystąpienia do Promocji nie miałeś Rachunku oszczędnościowego Mój Skarb) i złożyć wszystkie wymagane oświadczenia)

w dniu przystąpienia do promocji przedstawiciel ustawowy uczestnika ma posiadać konto w banku

Bonus 150 zł -> po spełnieniu warunków w zależności od wieku dziecka:

1/ poniżej 13 lat - na dzień 16.11.2022 r. zapewnij na Koncie Przekorzystnym lub Moim Skarbie dziecka saldo ponad 200 zł 

2/ powyżej 13 lat - dziecko powinno zapłacić min. 5 razy kartą do konta Przekorzystnego bądź BLIK

Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki nagroda zostanie wypłacona do 30.11.2022 r. na Konto Przekorzystne Dziecka 

Dlaczego warto założyć konto dla dziecka ? 

> możesz podglądać wydatki swojego dziecka,

> dziecko nauczy się oszczędzać

> dziecko nabędzie doświadczenie z płaceniem kartą oraz przekona się jak to jest płacić rachunki (jak kasa szybko znika z konta)

Konto dla Dziecka jest darmowe w prowadzeniu

Twoje dziecko do ukończenia 26 roku życia zyska bezwarunkowo:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej do konta MasterCard PeoPay Kids
 • 0 zł opłaty banku za wypłaty gotówki kartą do konta MasterCard  Peo Pay Kids w bankomatach w Polsce i za granicą

>>> WYŚLIJ WNIOSEK <<<

Comments powered by CComment